ทหารพราน เร่งมือจัดทำถุงยังชีพเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

506

     ณ  กองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 30 ตำบลตาเนาะปูเต๊ะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา  พันเอก ชาตินักรบ  พรศิริรัตน์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 30 นำกำลังพล พร้อมด้วยชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนหญิง จัดทำถุงยังชีพ จำนวน 80 ชุด  สำหรับนำไปมอบให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ซึ่งมีพื้นที่ได้รับผลกระทบทั้ง 6 ตำบล จำนวน 36 หมู่บ้าน เพื่อเป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเบื้องต้น โดยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 30 มีแผนดำเนินการลงพื้นที่ร่วมกับผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น รวมถึงผู้นำชุมชน ไปมอบให้กับผู้ได้รับผลกระทบในห้วงต่อไป

     สำหรับภายในถุงยังชีพ ประกอบไปด้วยสิ่งของที่จำเป็นในการดำรงชีวิตในประจำวันของผู้ประสบอุทกภัย เพื่อให้ผู้ประสบภัยสามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้ด้วยของภายในถุงยังชีพ ระหว่างรอหน่วยงานต่าง ๆ เข้าช่วยเหลือ

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า