ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงสถานที่ สำหรับกำลังพลที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (covid-๑๙) จากการเดินทางไปปฏิบัติราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

556