ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงโรงจอดรถด้านข้างอาคารสำนักงาน สกบ.กอ.รมน.ภาค 4 สน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (82,000.00)

64

สกบ.กอ.รมน.ภาค ๔ สน