ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน ของ บก.กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

55