ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงปฏิบัติการภาคพื้นของ บก.กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ประจำ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ห้วง ต.ค. ๖๖ – พ.ค. ๖๗) ครั้งที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

38