ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อเตรียมสถานที่ วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๔’๖ พรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30