ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงปฏิบัติการภาคพื้นของ บก.กอ.รมน..ภาค ๔ สน. ประจำ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ห้วง ต.ค. ๖๖ – พ.ค. ๖๗) ครั้งที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

41