Home ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

พบปะ พูดคุยกับกลุ่มสตรีทำกล้วยฉาบ บ้านยามูแรแน ส่งเสริมบทบาทของสตรีในพื้นที่

          เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ โดย กองร้อยทหารพรานนาวิกโยธินที่ 2 ลงพื้นที่ไปยังที่ทำการกลุ่มสตรีทำกล้วยฉาบ บ้านยามูแรแน หมู่ที่ 4 ตำบลบาเระเหนือ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส เพื่อพบปะเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน "กลุ่มสตรีทำกล้วยฉาบ บ้านยามูแรแน"...

ทหารพราน 47 พบปะน้อง ๆ โรงเรียนตาดีกา ผูกมิตรสร้างสัมพันธ์ สร้างรอยยิ้ม ความประทับใจ

          เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2566 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 จัดกำลังพลชุดปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจ เข้าพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับบุคลากรทางการศึกษา และเยาวชนของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (โรงเรียนตาดีกา) ในพื้นที่อำเภอยะหา, อำเภอกาบัง และ อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา พร้อมทั้งได้แจ้งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และชี้แจงเกี่ยวกับมาตรการในการกำกับดูแลพื้นที่รับผิดชอบหน่วย เพื่อความปลอดภัยของบุคลากรทางการศึกษาและพี่น้องประชาชนในพื้นที่อีกด้วย          ...

พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี สานสัมพันธ์ประชาชนไทยพุทธในพื้นที่ จชต. เพื่อรักษาประเพณีอันดีงาม และสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาที่เป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ ท่ามกลางสายฝน รับบุญกุศลกันถ้วนหน้า

          วันนี้ (29 มกราคม 2566) เวลา 13.00 น. ณ ที่พักสงฆ์อินทโมลีบรรพต หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า เจดีย์หลวงพ่อทวดหนอน ตำบลบ้านกลาง อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี พลโท ศานติ  ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี...

รองแม่ทัพภาคที่ 4 ตรวจเยี่ยมหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ย้ำฐานปฏิบัติการทุกฐานเพิ่มความเข้มงวดเป็นพิเศษ

          วันนี้ (29 มกราคม 2566) เวลา 08.00 น. พลตรี ไพศาล  หนูสังข์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมรับฟังบรรยายสรุปการปฏิบัติงานที่สำคัญของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 20 โดยเดินทางไปยังฐานปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่ 2001 บ้านบือแนกือบง ตำบลประจัน...

กิจกรรม “เสาธง 5 นาที” เสริมสร้างความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้กับนักเรียนในพื้นที่ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

          หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 จัดกำลังพลชุดปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจ กองร้อยทหารพรานที่ 4112 เข้าพบปะพูดคุยพัฒนาสัมพันธ์กับครูและนักเรียน ณ ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดอูลูมุลอัตฟาล บ้านบาตะตีงี หมู่ที่ 2 ตำบลกอตอตือร๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน และร่วมทำกิจกรรม “เสาธง 5 นาที” เพื่อปลุกจิตสำนึกให้เด็ก เยาวชน รู้คุณชาติ ศาสนา...

ประชุมร่วม 3 ฝ่าย ขับเคลื่อนงานควบคุมพื้นที่ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

          เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 49 หมู่ที่ 1 ตำบลซากอ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส นายกิตตินันท์ เซ็งกะชรี นายอำเภอศรีสาคร เป็นประธานในการประชุมบูรณาการกำลังร่วม 3 ฝ่าย ประชุมหารือการปรับแผนการใช้กำลังระดับตำบลของชุดคุ้มครองตำบลในพื้นที่อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส...

รอง มทภ.4 เป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมศพมารดาสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ วัดเมืองยะลา จ.ยะลา

          วันนี้ (28 มกราคม 2566) เวลา 18.00 น. ที่ศาลาบำเพ็ญกุศล (ศาลาเกาะยอ) วัดเมืองยะลา พระอารามหลวง  อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา พลตรี ปราโมทย์  พรหมอินทร์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานพิธีสวดพระอภิธรรมศพ...

ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส นำความห่วงใยส่งถึงกำลังพลผู้ปฏิบัติงาน

          วันนี้ (28 มกราคม 2566) เวลา 08.00 น. พลตรี ไพศาล  หนูสังข์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมรับฟังบรรยายสรุปการปฏิบัติงานที่สําคัญของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 ประกอบด้วย หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48, กองร้อยทหารพรานที่...

รองแม่ทัพภาคที่ 4 ตรวจเยี่ยม ติดตามการปฏิบัติงาน ชคต. เพื่อสร้างความเข้าใจสร้างความตระหนักรู้ เดินหน้าขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน

          วันนี้ (28 มกราคม 2566) เวลา 10.00 น. พลตรี ปราโมทย์  พรหมอินทร์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมพบปะให้กำลังใจกำลังพลของชุดคุ้มครองตำบลในพื้นที่จังหวัดยะลา ประกอบด้วย ชุดคุ้มครองตำบลปะแต และชุดคุ้มครองตำบลกาตอง พื้นที่อำเภอยะหา ชุดคุ้มครองตำบลกาบัง พื้นที่อำเภอกาบัง...

แม่ทัพภาคที่ 4 ตรวจความพร้อมศูนย์สอบ และให้กำลังใจผู้สอบคัดเลือกเป็นนักเรียนเตรียมทหารภาคใต้ ประจำปี 2566 พร้อมเน้นย้ำคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ โปร่งใส ยุติธรรม

วันนี้ (28 มกราคม 2566) ณ สนามสอบที่ 8 วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พลโท ศานติ  ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อย และให้กำลังใจผู้เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร พร้อมเน้นย้ำคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม โดยมี คณะผู้บังคับบัญชา...