Home ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

เยี่ยมให้กำลังใจ บริการทางการแพทย์ให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ อ.เทพา จ.สงขลา

          หน่วยเฉพาะกิจสงขลาที่ 40 จัดกำลังพล ชุดแพทย์เคลื่อนที่ ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน ลงพื้นที่ตำบลลำไพล อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เพื่อพบปะเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ และให้บริการทางการแพทย์ให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบาง ซึ่งเป็นผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้มีรายได้น้อยและฐานะยากจน ที่เข้าถึงการแพทย์ได้ยากลำบาก ตามเจตนารมณ์ของผู้บัญชาการทหารบก ที่ให้หน่วยทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส อีกทั้งระดมสรรพกำลังในการดูแล และช่วยเหลือประชาชนในทุกมิติ โดยได้มีการเดินทางเยี่ยมบ้านประชาชนกลุ่มเปราะบาง พร้อมทั้งดำเนินการให้บริการทางการแพทย์เบื้องต้น แจกจ่ายยา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้น ...

รองแม่ทัพน้อยที่ 4 เป็นประธานการประชุมผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2565 ร่วมหารือเพื่อเพิ่มศักยภาพชุดคุ้มครองตำบลในพื้นที่

          วันนี้ (27 กันยายน 2565) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมไทยต้องเป็นไทย ศูนย์ฝึกอบรมกองกำลังประจำถิ่นท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา กองบังคับการควบคุมกองกำลังอาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดการประชุมผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อชี้แจงถึงผลการปฏิบัติงานของชุดคุ้มครองตำบล และหารือดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง พร้อมมอบโล่เกียรติคุณศูนย์ปฏิบัติการอำเภอที่ให้ความสำคัญในการส่งเสริม การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสมาชิกอาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ และมอบประกาศเกียรติคุณพร้อมเงินรางวัลแก่ชุดคุ้มครองตำบล ที่มีผลการประเมินความเข้มแข็งดีเด่นผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน 5 ด้าน...

สร้างความตระหนักรู้ สู่เยาวชน รู้เท่าทันพิษภัยของยาเสพติด

          เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 20 จัดกำลังพลชุดปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจ และพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน  ณ  โรงเรียนบ้านสายชล หมู่ที่ 4 บ้านปูลากาซิง ตำบลกอลำ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารในพื้นที่และตรวจความเรียบร้อย เพื่อทำให้พื้นที่สถานศึกษามีความปลอดภัย           นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ทหารพรานยังได้ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ให้เยาวชนได้รู้เท่าทันถึงพิษภัยของยาเสพติดและมีความตระหนักรู้ร่วมกันในสังคม ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดซึ่งเป็นสิ่งที่มีโทษพิษภัยต่อร่างกาย...

พิธีเปิดงานเทศกาลกินเจอำเภอเบตง ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการเริ่มพิธีประเพณีถือศีลกินผัก

          เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2565 เวลา 18.00 น. ที่วัดโพธิสัตโตเจ้าแม่กวนอิมเบตง หรือวัดกวนอิม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา พลเอก มณี จันทร์ทิพย์ ที่ปรึกษากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานพิธีเปิดงานเทศกาลกินเจอำเภอเบตง ประจำปี 2565 และร่วมพิธีอัญเชิญไฟพระฤกษ์เข้าไปในศาลเจ้าแม่กวนอิม ณ แท่นบูชา...

ส่งมอบบ้าน ช่วยเหลือ และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ตามโครงการ “หน่วยเฉพาะกิจนรา ซ่อมสร้าง ปันสุข”

          เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ส่งมอบบ้าน ตามโครงการ “หน่วยเฉพาะกิจนรา ซ่อมสร้าง ปันสุข” โดยได้ส่งมอบบ้าน จำนวน 2 หลัง ในพื้นที่ อำเภอสุไหงปาดี และ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ประกอบด้วย...

โครงการ To Be Number One DC Futsal Cup ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 1...

           เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2565 เวลา 18.00 น. ที่ ลานอเนกประสงค์ “ลาแมสะมิแล” มหาวิทยาสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี พลตรี คมกฤช รัตนฉายา ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี เป็นผู้แทน พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่...

“ครูช่วยสอน” พัฒนาสัมพันธ์ครูและนักเรียน ตาดีกามัสยิดนูรุลตียะฮ์ จังหวัดสงขลา

          25 กันยายน 2565 หน่วยเฉพาะกิจสงขลาที่ 40 จัดกำลังพล ลงพื้นที่ ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดนูรุลตียะฮ์ บ้านลำเปาตก ตำบลลำไพล อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เพื่อพบปะพัฒนาสัมพันธ์ บุคลากรทางการศึกษา และเยาวชนโรงเรียนตาดีกา เพื่อสร้างความเข้าใจ ปรับทุกข์ ผูกมิตร รับฟังปัญหาข้อขัดข้องในด้านต่างๆ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับคณะครูและนักเรียน พร้อมทำกิจกรรม “ครูช่วยสอน” โดยให้ความรู้เรื่องสถาบัน...

ร่วมบุญ ส่งตายาย “วันสารทเดือนสิบ” สืบสานประเพณีท้องถิ่นภาคใต้ ณ วัดเกษมประทีป อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

          เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. วัดเกษมประทีป ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 / ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เดินลงพื้นที่ ร่วมทำบุญส่งตายาย “วันสารทเดือนสิบ” สืบสานประเพณีท้องถิ่นภาคใต้ ประจำปี...

ผู้ก่อเหตุรุนแรงไม่ยอมมอบตัวยิงต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ เสียชีวิต 1 ราย

          เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2564 เวลา 15.00 น. เจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วม นราธิวาสได้สนธิกำลัง 3 ฝ่าย เข้าพิสูจน์ทราบเป้าหมายคนร้ายเนื่องจากประชาชนในพื้นที่ให้เบาะแสว่ามีผู้ก่อเหตุรุนแรงเข้ามาหลบซ่อนพักพิงในบ้านเลขที่ 120/3 หมู่ที่ 2 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยการปฏิบัติ เจ้าหน้าที่ได้ใช้ความอดทนและปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัดใช้มาตรการจากเบาไปหาหนัก รวมทั้งขอความร่วมมือจากผู้นำศาสนา ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น...

งานเมาลิดสัมพันธ์ สถาบันปอเนาะ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

          วันที่ 24 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ สถาบันศึกษาปอเนาะ อัลฮาซานีวิทยา  ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี  จัดงานเมาลิดสัมพันธ์สถาบันศึกษาปอเนาะ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้เยาวชนในสถาบันปอเนาะ รำลึกถึงคุณธรรมคำสอนของท่านศาสดามูฮัมหมัด (ซ.ล) และนำคำสอนของศาสดาไปเผยแพร่ให้เยาวชนรุ่นหลังนำคำสอนไปปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมพหุวัฒนธรรม ทำให้สังคมเป็นสังคมที่ทุกคนทุกเชื้อชาติ ศาสนาอยู่ร่วมกันด้วยความผาสุก เกิดความรัก และความสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ...