อำเภอสุไหงโก-ลก ส่งมอบยานพาหนะให้แก่ประชาชนชาวไทยหลังติดค้างในประเทศมาเลเซีย ช่วงสถานการณ์วิกฤติโควิด 19

60

     เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 17.00 น. ที่ด่านพรมแดนสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส นายรุ่งเรือง ธิมาบุตร นายอำเภอสุไหงโก-ลก พร้อมด้วย นาวาเอก วรพล สิทธิจิตต์รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนราธิวาส, ผู้แทนหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส 30, ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสุไหงโก-ลก, ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก, ตรวจคนเข้าเมืองสุไหงโก-ลก, สาธารณสุขอำเภอสุไหงโก-ลก และเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ร่วมส่งมอบยานพาหนะให้แก่พี่น้องประชาชนชาวไทยหลังจากติดค้างอยู่ในประเทศมาเลเซีย เฉพาะรัฐกลันตัน เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ

     นายรุ่งเรือง ธิมาบุตร นายอำเภอสุไหงโก-ลก กล่าวว่า ในห้วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ทำให้ชาวไทยที่อาศัยอยู่ในรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย ทยอยกลับเข้ามายังประเทศไทย โดยจอดรถยนต์ทิ้งไว้ที่ประเทศมาเลเซีย ภายหลังรัฐบาลได้มีการประกาศให้ปิดประเทศ และปิดด่านชายแดน ทำให้คนไทยที่กลับเข้ามายังประเทศไทยแล้วได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากจำเป็นต้องใช้รถยนต์ในการประกอบอาชีพ จึงได้มีการขอความช่วยเหลือจากศูนย์ดำรงธรรม ให้ประสานดำเนินการนำยานพาหนะของชาวไทยที่ติดค้างในรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย กลับเข้ามายังประเทศไทย ผลจากการเจรจาของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับชายแดนในระดับท้องถิ่นของอำเภอสุไหงโก-ลก และรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย ได้ดำเนินการมาอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง และบรรลุข้อตกลงร่วมกันในการนำรถยนต์ของคนไทยในประเทศมาเลเซียกลับเข้ามาในราชอาณาจักร โดยให้เจ้าหน้าที่ อส. เป็นผู้ประสานงานและดำเนินการนำรถกลับมายังประเทศไทย ซึ่งหลังจากได้ยานพาหนะกลับเข้ามาแล้วทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจะเข้ามาตรวจสอบ ดูแล ซึ่งจะต้องมีการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ และให้จอดรถตากแดดไว้เป็นระยะเวลา 3 วัน พร้อมกันนี้ เจ้าหน้าที่ อส. จะต้องกักตัว 14 วัน ตามมาตรการสำหรับผู้ที่ไปสัมผัสยังประเทศที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอีกด้วย

 

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า