ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน ของหน่วย ฉก.ทพ.47 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (จำนวน 263,386.- บาท)

30

หน่วยเฉพาะกิจอโณทัย