พบปะเยี่ยมเยียนครอบครัว พลทหาร “ห่วงใยใส่ใจครอบครัวทหารใหม่ ผลัด 1/65”

          พลตรี วรเดช เดชรักษา ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5 พร้อมด้วย ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 25 เดินทางเข้าพบปะเยี่ยมเยียนครอบครัว พลทหาร มะไพฑูรย์ วาสารี ทหารใหม่ ผลัดที่ 1/65 มอบสิ่งของที่จำเป็น, ยารักษาโรค พร้อมทั้งนำหน่วยแพทย์บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น โดยพลทหารดังกล่าว เป็นผู้ที่สมัครรับราชการเข้ามาเป็นทหารกองประจำการซึ่งมีความมุ่งมั่นต้องการที่จะรับใช้ชาติ แต่ด้วยทางบ้านมีฐานะความเป็นอยู่ที่ยากลำบาก...

รับซื้อพืชผักสวนครัวจากกลุ่มเกษตรกรบ้านเจาะเกาะ นราธิวาส บรรเทาความเดือดร้อนช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่

          เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. ที่ โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ฟารม์ตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านเจาะเกาะ หมู่ที่ 1 ตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส จ่าสิบเอกหญิง พลอยรัตน์ เพชรเรียง รองผู้บังคับหมวดทหารพรานหญิงที่ 48 นำกำลังพลชุดเสริมสร้างความเข้าใจหญิง...

จัดซื้อ จัดจ้าง

Loading...

Loading...

308804
Users Today : 237
Users Yesterday : 240
Users Last 7 days : 2178
Users Last 30 days : 7732
Users This Month : 5276
Users This Year : 35014
Views Today : 432
Views Yesterday : 405
Views Last 7 days : 3690
Views Last 30 days : 17275
Views This Year : 76802