เตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนรับมือน้ำท่วมฉับพลันพื้นที่ยะลา พร้อมเข้าดูแลประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง

47

         วันที่ 19 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 โดย กองร้อยทหารพรานหน่วยขึ้นตรง ลงพื้นที่สำรวจและประเมินสถานการณ์ จัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์เตรียมความพร้อมเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุน้ำท่วม เนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่อง อีกทั้งหน่วยได้มอบหมายให้ กองร้อยทหารพรานหน่วยขึ้นตรง จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าติดตามสถานการณ์และสำรวจพื้นที่ ที่ได้รับความเสียหายอย่างใกล้ชิด อีกทั้งให้มีการประกาศแจ้งเตือนเกี่ยวกับระดับน้ำ รวมถึงเตรียมพร้อมกำลังพลและอุปกรณ์ให้สามารถเข้าพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงที

        สำหรับประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือทั้งในเรื่องการป้องกันน้ำท่วมและการช่วยเหลือตามเหตุการณ์ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 พร้อมสนับสนุนและร่วมกับทุกหน่วยงาน เข้าช่วยเหลือและคลี่คลายความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ในการเป็นที่พึ่งของประชาชนทุกโอกาส ควบคู่กับการทำความดีเพื่อสังคม

        ทั้งนี้ กองทัพภาคที่ 4 พร้อมช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัย สามารถติดต่อหน่วยทหารในพื้นที่ใกล้บ้านประจำอำเภอ ตลอด 24 ชั่วโมง หรือศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 4 โทร.075-383405 ส่วนพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ขอความช่วยเหลือได้ที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 46  โทร.073-340141-4 ต่อ 43011 ตลอด 24 ชั่วโมง

ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่41

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า