แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2566 ณ ร่วมสืบทอดประเพณีทางพระพุทธศาสนา

42

          เมื่อวันที่ (18 พฤศจิกายน 2566) ณ วัดทุ่งปรือ ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พลโท ศานติ  ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2566 จัดขึ้นเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ตลอดจนรวบรวมปัจจัยจัดสร้างอุโบสถ ซึ่งขณะอยู่ระหว่างการก่อสร้าง และพัฒนาศาสนสถานเพื่อใช้สำหรับประกอบศาสนกิจพิธีต่าง ๆ อีกทั้งเป็นการอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม ส่งเสริมความรักความสามัคคีของประชาชนในพื้นที่ โดยมี พระครูอุทัย ธรรมธาดา เจ้าคณะอำเภอหาดใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชา หัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

          สำหรับการทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี เพื่อร่วมกันสืบทอดอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีการทำบุญและปลูกฝัง สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเกิดความรักความหวงแหนในวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม โดยปัจจัยที่ได้จากบริวารกฐินมียอดรวม ทั้งสิ้น 3,135,400 บาท ทั้งนี้ ทางวัดจะนำปัจจัยดังกล่าวไปใช้จัดสร้างอุโบสถและพัฒนาวัดต่อไป

          โอกาสนี้ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้ร่วมเยี่ยมพบปะพูดคุยสร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และพี่น้องประชาชน บรรยายกาศเป็นไปอย่างอบอุ่น

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า