ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง ประจำเดือน ก.ย. ๖๖ (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25