ฉก.ทพ.49 เลี้ยงอาหารพิเศษประจำสัปดาห์ “กำลังพลอิ่มท้อง ผู้บังคับบัญชาอิ่มใจ” สร้างขวัญกำลังใจแก่กำลังพล

31

         เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2566 เวลา 11.30 น. ณ กองบังคับการ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 49 วัดศรีสาคร หมู่ที่ 1 ตำบลซากอ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส พันเอก ภาณุวัฒน์ สุคชเดช ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 49 ได้กรุณาจัดเลี้ยงอาหารพิเศษประจำสัปดาห์ให้แก่กำลังพลของหน่วยฯ โดยอาหารพิเศษที่จัดเลี้ยงในแต่ละสัปดาห์จะให้กำลังพลเสนอขึ้น ซึ่งสัปดาห์นี้มีเมนู ข้าวหน้าเป็ด และขนมหวานลอดช่อง เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่กำลังพล และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความห่วงใย ใส่ใจ จากผู้บังคับบัญชา สู่ ผู้ใต้บังคับบัญชา ภายใต้คำกล่าวที่ว่า “กำลังพลอิ่มท้อง ผู้บังคับบัญชาอิ่มใจ”

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่49

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า