ศูนย์ประสานงานคณะทำงาน กอ.


กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 หนังสือคู่มือ ยุทธศาสตร์ (US) แผนกเครือข่าย และสื่อสารข้อมูล ศสท.ฯ 2475
2 แนวทางการจัดทำแผนงานโครงการของส่วนราชการ เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง แผนกเครือข่าย และสื่อสารข้อมูล ศสท.ฯ 2981
3 แนวทางขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหา จชต. แผนกเครือข่าย และสื่อสารข้อมูล ศสท.ฯ 2464
4 งบประมาณการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนกเครือข่าย และสื่อสารข้อมูล ศสท.ฯ 3459