แม่ทัพภาคที่ 4 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ภารกิจ และทบทวนบทบาทหน้าที่ ชป. เชิงรุก

Category : สันติสุขที่ปลายด้ามขวาน
Views : 129