แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานการประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 4 ถึงระดับกองพัน ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562

Category : สันติสุขที่ปลายด้ามขวาน
Views : 85