รอง ผอ.รมน.ภาค 4 สน. ลงพื้นที่ชื่นชมกำลังภาคประชาชนที่ตอบโต้กลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่สงขลา

Category : สันติสุขที่ปลายด้ามขวาน
Views : 149