กอ.รมน.ภาค 4 สน. ร่วมกับ แว่นท็อปเจริญ จัดโครงการ “แว่นตาเพื่อพี่น้อง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้”

Category : สันติสุขที่ปลายด้ามขวาน
Views : 104