ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เข้าเยี่ยมให้กำลังใจผู้ได้รับบาดเจ็บ

Category : สันติสุขที่ปลายด้ามขวาน
Views : 120