แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานในกิจกรรมพบปะสื่อมวลชนส่วนกลาง ตามโครงการพัฒนาสัมพันธ์สื่อมวลชนครั้งที่ 3

Category : สันติสุขที่ปลายด้ามขวาน
Views : 103