พล.ต.สำเร็จ ศรีหร่าย ผบ.พตท. เป็นประธาน โครงการพบปะผู้นำศาสนาและผู้นำท้องถิ่น รุ่นที่ ๑

พล.ต.สำเร็จ ศรีหร่าย ผบ.พตท. เป็นประธาน โครงการพบปะผู้นำศาสนาและผู้นำท้องถิ่น รุ่นที่ ๑ จว.น.ธ. ระหว่าง ๑๘ -๒๐ มิ.ย.๕๐ ณ ห้องพญาตานี รร.เซาน์เทรินท์วิว อ.เมือง จว.ป.น. เมื่อ ๑๘ มิ.ย.๕๐