กกล.สันติสุข ฝึกอบรมกำลังพลชุดสันติพัฒนา

     กกล.สันติสุข ฝึกอบรมกำลังพลชุดสันติพัฒนา ให้กับ กกล.ศรีสุนทร ๒ รุ่น จำนวน ๑๖๐ นาย ห้วงตั้งแต่ ๒ – ๒๓ มี.ค.๕๐ ณ ค่ายอิงคยุทธบริหาร อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี