ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีพร้อมคณะ เข้าพบปะหารือผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔


     วันนี้  (๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๖)  เวลา ๑๑.๐๐ น.   ที่ห้องรับรอง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พลโท สกล ชื่นตระกูล แม่ทัพภาคที่ ๔ / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔  ให้การต้อนรับนายแวดือราแม มะมิงจิ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีและคณะจำนวน ๖ ท่าน ได้แก่ นายซอลาฮูดิน หะฮียูโซะ เลขาสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารโรงเรียนเอกชนฯ ปัตตานี, นายมูฮัมหมัด นาซีรุดดิน นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพสถานศึกษาเอกชนปัตตานี, นายมูฮัมหมัด อาลาวี บือแน ประธานชมรมโรงเรียนเอกชนการศึกษาสงเคราะห์ จังหวัดชายแดนภาคใต้, นายฮาซิส ฮีเล นายกสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดยะลา และ นายแวอาลีฯ เลขานุการประธานคณะกรรมการฯ ประจำจังหวัดปัตตานี


     นายแวดือราแม มะมิงจิ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี กล่าวว่า จากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตลอดห้วงเวลาที่ผ่านมา ทำให้พี่น้องประชาชน, ผู้นำศาสนา, ผู้นำท้องถิ่น ต่างได้รับผลกระทบมากมาย สร้างความหวาดกลัวและความไม่ไว้วางใจต่อกัน ซึ่งบางครั้งบางเหตุการณ์ ประชาชนมีความเคลือบแคลงใจหรือสงสัยว่า ใครเป็นผู้กระทำ  ซึ่งแท้จริงผู้นำศาสนา ประชาชนในพื้นที่ได้มีความเข้าใจและรับรู้ว่าเป็นการกระทำของฝ่ายตรงข้ามที่มีความคิดสุดโต่ง มุ่งสร้างสถานการณ์ แล้วใส่ร้ายป้ายสีแพร่มลทินให้เจ้าหน้าที่รัฐ แต่เจ้าหน้าที่ก็ไม่สามารถตอบโต้หรือชี้แจงให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง และทันเวลา  แม้กระทั่งกรณีที่ผู้นำศาสนา  และบุคลากรครูถูกทำร้าย แต่ฝ่ายตรงข้ามก็ยังโยนความความผิดว่าเจ้าหน้าที่เป็นผู้กระทำ จึงขอให้เร่งสร้างความเข้าใจโดยเฉพาะการใช้สื่อและทำการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง  เพื่อสร้างความเชื่อมั่นความเข้าใจและการรับรู้ให้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและทันเวลา ซึ่งทางตนและผู้นำศาสนาก็จะให้ความร่วมมือและสนับสนุนการปฎิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในทุก ๆ ด้าน อย่างเต็มที่


     พลโท สกล ชื่นตระกูล แม่ทัพภาคที่ ๔ / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ได้กล่าวขอบคุณคณะฯ ที่ได้สละเวลาร่วมหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น รวมทั้งเสนอแนะมาตรการต่างๆ ซึ่งนับว่ามีประโยชน์อย่างมากต่อการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ จชต.ที่มีความซับซ้อนและปัจจัยแวดล้อมมากมาย ทั้งปัญหายาเสพติด ภัยแทรกซ้อน ความขัดแย้งทางการเมือง แม้ว่าในหลายๆเหตุการณ์ที่กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงได้กระทำต่อผู้บริสุทธิ์แล้วโยนความผิดให้ว่าเป็นการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐ ประชาชนมีความสับสน แต่วันนี้เป็นการยืนยันได้อย่างชัดเจนว่า ผู้นำศาสนาและหน่วยงานความมั่นคง มีความกลมเกลียว มีความเข้าใจกัน และประสานสอดคล้อง รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งต้องเป็นภาระหน้าที่ที่ทุกฝ่ายทุกคนจะต้องให้ความร่วมมือในการเสริมสร้างความเข้าใจ ช่วยชี้แจงพี่น้องประชาชนให้ได้รับรู้รับทราบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น


     พลโท สกล ชื่นตระกูล แม่ทัพภาคที่ ๔ / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔  ได้กล่าวให้ความเชื่อมั่นต่อคณะผู้นำศาสนา และพี่น้องประชาชน ในมาตรการที่จะดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอย่างเต็มกำลังความสามารถ  และจะปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กรอบกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน  รวมทั้งการดำเนินโครงการพาคนกลับบ้าน  การเร่งรัดติดตามผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดี  เพื่อร่วมสร้างสันติสุขที่ยั่งยืนให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  ต่อไป

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า


รูปภาพ
เลขาธิการฯ ศอ.บต. เปิดงานเข้าสุนัตหมู่เยาวชนอำเภอโคก...
อังคาร, 22 เมษายน 2014
    วันนี้ (22 เมษายน 2557) เวลา 10.00 น. ที่บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี   พันตำรวจเอก ทวี  สอดส่อง... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
แม่ทัพภาคที่ 4 ตรวจเยี่ยมหน่วยเฉพาะกิจยะลาที่ 15 อ.บันน...
อังคาร, 22 เมษายน 2014
    วันที่ (21 เมษายน 2557) ที่ หน่วยเฉพาะกิจยะลาที่ 15 อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา พลโท วลิต  โรจนภักดี แม่ทัพภาคที่ 4 ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
แม่ทัพภาคที่ 4 พบปะประชาชนกลุ่มบ้านส้มสร้างสังคมเพื่...
อังคาร, 22 เมษายน 2014
    เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ที่ห้องรับรอง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
คณะสหพันธ์สตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนแห่งประเทศไทย ลง...
อังคาร, 22 เมษายน 2014
    เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557 เวลา 10.30 น. ที่วัดราษฎร์บูรณะ (วัดช้างให้) ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี หม่อมราชวงศ์ วรรณาภรณ์  ศุขเนตร... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
การแข่งขันฟุตซอล ฉก. ยะลา คัพ
อังคาร, 22 เมษายน 2014
    เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557เวลา 16.30 น. ที่ สนามโรงพิธีช้างเผือก จังหวัดยะลา พลตรี เกษม ธนาภรณ์   ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
คณะกลุ่มกำลังใจแนวหลัง กทม. มอบสิ่งของอุปโภค บริโภค ใ...
เสาร์, 19 เมษายน 2014
     วันที่ (18 เมษายน 2557) เวลา 09.30 น. ที่ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
หน่วยเฉพาะกิจปัตตานี 25 จัดเวทีเสวนาโครงการพาคนกลับบ...
ศุกร์, 18 เมษายน 2014
     วันนี้ (17 เม.ย. 57) เวลา 09.00 น. ที่หน่วยเฉพาะกิจปัตตานี 25 อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี  นายเศวต  เพชรนุ้ย นายอำเภอทุ่งยางแดง ร่วมกับ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
แม่ทัพภาคที่ 4 พบปะเยี่ยมเยียน คณะกรรมการอิสลามประจำ...
ศุกร์, 18 เมษายน 2014
     วันนี้ (วันที่ 17 เมษายน 2557) เวลา 15.00 น. ที่ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา พลโท วลิต  โรจนภักดี... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมคารวะ ...
ศุกร์, 18 เมษายน 2014
     วันนี้ (17 เมษายน 2557) เวลา 09.30 น. ณ ห้องรับรอง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี นาย... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
แม่ทัพภาคที่ 4 พบปะคณะกรรมการอิสลามในพื้นที่สามจังหว...
ศุกร์, 18 เมษายน 2014
     เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2557) เวลา 09.40 น. ที่ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา ตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พลโท วลิต  โรจนภักดี... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
รองเสนาธิการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า เป็นป...
พฤหัสบดี, 17 เมษายน 2014
     วันนี้ (16 เมษายน 2557) เวลา 10.00 น. ณ วัดมหิงษาราม ตำบลคอกกระบือ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี พันเอก วิทยา อรุณเมธี... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ชี้แจง...
ศุกร์, 18 เมษายน 2014
          เมื่อ 18 เมษายน 2557 เวลา 1330 พันเอก ปราโมทย์ พรหมอินทร์ หัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์/โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ชี้แจง...
จันทร์, 07 เมษายน 2014
     เมื่อ 7 เมษายน 2557 พันเอก สุวัฒน์ ทองใบ รองหัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์/รองโฆษก กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ชี้แจง ...
พฤหัสบดี, 03 เมษายน 2014
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""เมื่อ 3 เมษายน 2557 เวลา 0900 พันเอก สุวัฒน์ ทองใบ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ชี้แจง ...
ศุกร์, 14 มีนาคม 2014
     เมื่อ 14 มีนาคม 2557 เวลา 1300 พันเอก ปราโมทย์ พรหมอินทร์  หัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์/โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ชี้แจง...
จันทร์, 10 มีนาคม 2014
     เมื่อ 10 มีนาคม 2557 เวลา 1000 พันเอก ปราโมทย์ พรหมอินทร์  หัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์/โฆษก กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ชี้แจง...
พฤหัสบดี, 13 กุมภาพันธ์ 2014
     เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 0900 พันเอก ปราโมทย์ พรหมอินทร์  หัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์/โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ชี้แจง...
อังคาร, 04 กุมภาพันธ์ 2014
      เมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 0900 พันเอก ปราโมทย์ พรหมอินทร์  หัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์/โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ชี้แจง...
อังคาร, 04 กุมภาพันธ์ 2014
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ชี้แจงกรณีศาลพิพากษาตัดสินประหารชีวิตจำเลยในคดีโจมตีฐานพระองค์ดำ     เมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2557... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ชี้แจง...
อังคาร, 04 กุมภาพันธ์ 2014
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ชี้แจงกรณีกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ ตำบลปากล่อ อำเภอโคกโพธิ์... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ชี้แจง ...
อังคาร, 04 กุมภาพันธ์ 2014
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ชี้แจง กรณีการปิดล้อมตรวจค้นติดตามจับกุมบุคคลเป้าหมายในพื้นที่ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ชี้แจง ...
อาทิตย์, 19 มกราคม 2014
        เมื่อ 17 มกราคม 2557 พันเอกปราโมทย์ พรหมอินทร์ หัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์/โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
หน่วยเฉพาะกิจสงขลา รับรายงานตัวผู้เข้าสู่กระบวนการ ...
ศุกร์, 11 เมษายน 2014
     วันนี้ (10 เมษายน 2557) เวลา 10.00 น. ที่ ศูนย์ดำเนินกรรมวิธีขั้นต้น หน่วยเฉพาะกิจสงขลา ตำบลท่าม่วง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
หน่วยเฉพาะกิจยะลา 16 จัดโครงการทบทวน/ฟื้นฟูเครือข่ายป...
จันทร์, 07 เมษายน 2014
     วันนี้ (5 เมษายน 2557) เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมเทศบาลนครยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา  พันเอกอุทัย  ขัยชนะ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
หน่วยเฉพาะกิจยะลา 15 จัดพิธีละหมาดฮายัตและพบปะทุกภาค...
เสาร์, 05 เมษายน 2014
     วันนี้ (4 เมษายน 2557) เวลา 13.30 น. ณ บ้านกาสังใน หมู่ 6 ตำบลตาเนาะปูเตะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา นายสมศักดิ์  เจริญไพฑูรย์... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
กำลังพลหน่วยเฉพาะกิจยะลา 13 ร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในว...
พฤหัสบดี, 03 เมษายน 2014
     วันนี้  (2 เมษายน2557) เวลา 09.00  น. ที่หน่วยเฉพาะกิจยะลา 13 อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา พันเอก ศุภโชค ธวัชพีระชัย... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
คณะผู้สังเกตการณ์ชายแดนภาคใต้ของสถานทูตญี่ปุ่น ลงพ...
พุธ, 19 มีนาคม 2014
     วันนี้ (18 มีนาคม 2557) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุม 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า  ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ผู้บัญชาการทหารบก ลงพื้นทีจังหวัดชายแดนภาคใต้ ติดตา...
อังคาร, 18 มีนาคม 2014
     วันนี้ (17 มีนาคม  2557) เวลา 10.00 น. ที่สโมสรร่มเกล้า ค่ายจุฬาภรณ์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส พลเอก ประยุทธ์... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ศูนย์ประสานงานคณะทำงาน จัดการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ...
อาทิตย์, 02 มีนาคม 2014
     วันนี้ (26 กุมภาพันธ์ 2557) เวลา 10.00 น. ที่ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอธารโต ตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา พันเอก... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ร่ว...
ศุกร์, 14 กุมภาพันธ์ 2014
     วันนี้  (13 กุมภาพันธ์ 2557) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
หน่วยเฉพาะกิจยะลา จัดโครงการพาพี่น้องและเยาวชนในพื...
อาทิตย์, 02 กุมภาพันธ์ 2014
     เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557  เวลา 10.30 น. ที่  โรงภาพยนตร์หาดใหญ่ ซีนีเพล็กซ์ (เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่) อำเภอหาดใหญ่... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ผบ.ทบ.และคณะ ลงพื้นที่ จชต.เพื่อตรวจเยี่ยม และติดตามผล...
พฤหัสบดี, 23 มกราคม 2014
     วันนี้ (22 มกราคม ๒๕๕๗) เวลา 10.30 น. ที่ ห้องประชุม 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข จัดกิจกรรมพบปะสังสรรค์ สานสัม...
พุธ, 15 มกราคม 2014
     วันนี้ (14 ม.ค.2557 เวลา 11.30 น. ที่โรงแรมปาร์ควิว อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พันเอก สายัณห์ เมืองศรี... อ่านเพิ่มเติม...

บทความประชาสัมพันธ์ กอ.รมน.ภาค ๔ สน.

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
prev
next
News image

     การขับเคลื่อนสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่าน “กำปงตักวา”      แม้ว่าวิกฤติการทางการเมืองที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน ...

เสาร์, 19 เมษายน 2014

อ่านเพิ่มเติม..
News image

นักข่าวเยาวชน จชต.      สำเร็จลุล่วงด้วยความเรียบร้อยทั้ง ๔ รุ่น สำหรับการอบรมโครงการฝึกผู้ประกาศข่าวและจัดรายการวิทยุเยาวชน ของศูนย์ปร...

พุธ, 26 มีนาคม 2014

อ่านเพิ่มเติม..
News image

ปริศนามัสยิด ๓๐๐ ปี     มีคำทางโบราณคดีกล่าวว่า“อิฐก้อนเดียวสามารถอธิบายประวัติศาสตร์ได้นับพันปี”สะท้อนให้เห็นคุณค่าความสำคัญของโบราณวัตถุหรือโบร...

ศุกร์, 21 มีนาคม 2014

อ่านเพิ่มเติม..
News image

     “เกียรติศักดิ์นักรบประชาชน”     ทหารพราน คือกำลังประชาชนชุดดำปฏิบัติการในรูปแบบกึ่งทหาร อาสาเข้ามาเพื่อช่วยเหลือราช...

อาทิตย์, 16 มีนาคม 2014

อ่านเพิ่มเติม..
News image

พิทักษ์บูโด...พิทักษ์ประชาชน     กล่าวได้ว่า เขาบูโด คือขุนเขาแห่งตำนานการต่อสู้ระหว่างกลุ่มโจรกับเจ้าหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีเรื...

อังคาร, 11 มีนาคม 2014

อ่านเพิ่มเติม..
News image

แผนการเก่าผู้ก่อเหตุรุนแรงภาคที่ ๒ (จากปะลุกาสาเมาะถึงแม่ลาน)     เหตุการณ์คนร้ายบุกเข้ายิงนายเจ๊ะมุ มะมัน พร้อมครอบครัวขณะกลับจากมัสยิดทำให...

พุธ, 5 มีนาคม 2014

อ่านเพิ่มเติม..
News image

บทบาทผู้นำศาสนาต่อการแก้ปัญหาชายแดนใต้       ความร่วมมือจากองค์กรภาคส่วนต่างๆ เป็นสิ่งสำคัญในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งกองอำน...

อังคาร, 25 กุมภาพันธ์ 2014

อ่านเพิ่มเติม..
News image

บทบาทสื่อมวลชนกับการสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้       หนึ่งทศวรรษผ่านไปของสถานการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ นอกจากก่อความ...

อังคาร, 25 กุมภาพันธ์ 2014

อ่านเพิ่มเติม..
News image

ปอเนาะญาลันนันบารู     ทุกครั้งที่ได้เปิดเวทีประชาคมหมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ นอกจากปัญหาการก่อความไม่สงบแล้ว ปัญหาที่ชาวบ...

อาทิตย์, 2 กุมภาพันธ์ 2014

อ่านเพิ่มเติม..
News image

พระศรีศากยมุนีพุทธโคดม     ณ ยอดเขาพระศรีศากยมุนีพุทธโคดม (เขาตูม) ภายในค่ายสิรินธร เราจะเห็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ปางมารวิชัยทรงเครื่องจักรพรรด...

เสาร์, 1 กุมภาพันธ์ 2014

อ่านเพิ่มเติม..
News image

ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อสลายเขตอิทธิพลขบวนการ     หลังจากที่ปกปิดเป็นความลับมาช่วงระยะเวลาหนึ่ง แผนการและโครงสร้างของขบวนการผู้ก่อเหตุรุนแ...

ศุกร์, 31 มกราคม 2014

อ่านเพิ่มเติม..
News image

 ความประเสริฐของเดือนรอมฎอน     แม้ไม่มีตัวตนแต่สำหรับชาวมุสลิม เดือนรอมฎอนอาจเปรียบได้ดังหนึ่งบุคคลอันเป็นที่รักซึ่งได้จากไป และกลับมา...

ศุกร์, 31 มกราคม 2014

อ่านเพิ่มเติม..
News image

โครงการประชาร่วมใจทำความดีเพื่อแผ่นดิน      การได้เกิดมาของชีวิตหนึ่ง สามารถใช้ชีวิตอยู่บนแผ่นดินที่มีปัจจัยสำหรับยังชีพ มีสังคมสำหรับพึ่ง...

ศุกร์, 31 มกราคม 2014

อ่านเพิ่มเติม..
News image

10 ปีกับวิถีคนแดนใต้ บทวิจัยเปื้อนอคติ เปลวเทียนในพายุ      นับตั้งแต่เหตุการณ์ที่เป็นเสมือนระฆังส่งสัญญาณเริ่มการปะทุของไฟใต้ระลอกใหม่ส่งเ...

อังคาร, 28 มกราคม 2014

อ่านเพิ่มเติม..
News image

ปฏิบัติการข่าวสารกับสงครามมวลชนในชายแดนใต้     แม้ว่าจังหวัดชายแดนภาคใต้จะมีเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนรัฐบาลต้องต่ออายุการ...

พฤหัสบดี, 9 มกราคม 2014

อ่านเพิ่มเติม..
News image

เรือจ้างชายแดนใต้หนูจ๋าหนูอย่าซนอดทนสู้            ครูจะอยู่เคียงข้างสร้างศักดิ์ศรี มอบความรักให้ก่อเกิด...

พฤหัสบดี, 9 มกราคม 2014

อ่านเพิ่มเติม..
News image

นานาทัศนะ สู่ฝันสันติสุข       ขยับขับเคลื่อนอีกขั้นหนึ่งของยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้   ...

อาทิตย์, 29 ธันวาคม 2013

อ่านเพิ่มเติม..
News image

ฟ้าใหม่ที่ปลายด้ามขวาน     หากศึกษาและให้ความสนใจกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในขณะนี้เปรียบเทียบกับในห้วง ๓๐ ปี ที่ผ...

พุธ, 25 ธันวาคม 2013

อ่านเพิ่มเติม..
News image

ตามรอยสายชล     ผู้ที่เคยเดินทางผ่านเส้นทางสาย ๔๑๘ ถนนมาตรฐาน ๔ เลน เส้นทางใหม่ตัดจากสี่แยกดอนยางไปยังแยกท่าสาป ทางสายตรงจากจังหวัดปัตตานีถึงจังห...

พฤหัสบดี, 5 ธันวาคม 2013

อ่านเพิ่มเติม..
News image

ใต้ความทรงจำ      คนไทยนับว่าโชคดีที่มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เป็นศูนย์รวมดวงใจ เป็นขวัญของการดำรงช...

จันทร์, 2 ธันวาคม 2013

อ่านเพิ่มเติม..
News image

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด     เดือนตุลาคมของทุกปี ถือเป็นเดือนแรกของการเริ่มต้นปีงบประมาณใหม่ ซึ่งรัฐชี้บาลได้จัดสรรงบประมาณสำหรับใช้จ่า...

อาทิตย์, 17 พฤศจิกายน 2013

อ่านเพิ่มเติม..
News image

พัฒนาการศึกษาแก้ปัญหา จชต.       การศึกษาเป็นแนวทางหนึ่งที่ถูกกำหนดในนโยบายและยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐบาล และเป็น...

อาทิตย์, 17 พฤศจิกายน 2013

อ่านเพิ่มเติม..
News image

อีฎิ้ลอัดฮา กุรบาน และคุตบะห์     วันรายออีฎิ้ลอัดฮา เป็นหนึ่งในวันสำคัญของศาสนาอิสลาม ตรงกับวันที่ ๑๐ ของเดือนซุลฮิจญะห์  ปีฮิจเราะห์ศ...

พฤหัสบดี, 7 พฤศจิกายน 2013

อ่านเพิ่มเติม..
News image

 เยียวยาแก้ไฟใต้            ก่อนวันรายออีฎิ้ลอัดฮา ปี ฮ.ศ.๑๔๓๔ ซึ่งตรงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ พันตำรวจเอก ทว...

พฤหัสบดี, 7 พฤศจิกายน 2013

อ่านเพิ่มเติม..
News image

โครงการพาคนกลับบ้าน     หลังจากที่นโยบายสานใจสู่สันติ ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า ซึ่งเดินหน้าแก้ปัญหาด้วยสันติวิธี จนไ...

ศุกร์, 1 พฤศจิกายน 2013

อ่านเพิ่มเติม..
News image

วันนี้ที่ยะหา      ในอดีต หากพูดถึงอำเภอยะหา คนส่วนใหญ่จะนึกถึงพื้นที่อันอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสวนยางพารา และสวนผลไม้ ผู้คนจากที่ต่างๆ ได้เข้าไปป...

ศุกร์, 1 พฤศจิกายน 2013

อ่านเพิ่มเติม..
News image

สรุปสถานการณ์ไฟใต้ในครึ่งศตวรรษ        นับจากปี พ.ศ.๒๕๐๓ ถึงปัจจุบัน เป็นเวลาครึ่งศตวรรษมาแล้วที่ขบวนการ บีอาร์เอ็น หรือแนวร่วมปลดปล...

อาทิตย์, 20 ตุลาคม 2013

อ่านเพิ่มเติม..
News image

เดือนต้องห้าม                 ประกาศสำนักจุฬาราชมนตรี ลงวันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕...

อาทิตย์, 20 ตุลาคม 2013

อ่านเพิ่มเติม..
News image

บันทึกหน้า ๔ (ส่วนหน้า)      นับเป็นภารกิจสำคัญอีกภารกิจหนึ่งของการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามยุทธศาสตร์ของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภาย...

อาทิตย์, 15 กันยายน 2013

อ่านเพิ่มเติม..
News image

สื่อสาร สันติภาพ ชายแดนใต้     การเดินทางลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของคณะสื่อมวลชนจากส่วนกลาง เมื่อกลางเดือนสิงหาคม   ปี ๕๖ หลั...

พุธ, 4 กันยายน 2013

อ่านเพิ่มเติม..
News image

วีรบุรุษสันติภาพชายแดนใต้      นับเป็นการก่อเหตุอันรุนแรงที่อยู่นอกเหนือความคาดฝัน เมื่อคนร้ายกลุ่มหนึ่งใช้อาวุธปืนสังหาร นายยะโก๊บ หร่ายมณี...

ศุกร์, 16 สิงหาคม 2013

อ่านเพิ่มเติม..
News image

     เมื่อ 6 ส.ค.56 เวลา 0900 พ.อ.ปราโมทย์ พรหมอินทร์ โฆษก กอ.รมน.ภาค 4 สน. เปิดเผยว่า จากกรณีเหตุการณ์คนร้าย จำนวน 4 คน ใช้อาวุธ ปืนพกไม่ทร...

อังคาร, 6 สิงหาคม 2013

อ่านเพิ่มเติม..
News image

เปิดโลกทัศน์ใหม่เยาวชนไทยชายแดนใต้     เยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในทุกวันนี้ อาจเรียกได้ว่ากำลังตกอยู่ในภาวะที่น่าเป็นห่วง ทั้งจากภัย ...

อังคาร, 6 สิงหาคม 2013

อ่านเพิ่มเติม..
News image

เอี๊ยะติกัฟ นัยแห่งการชำระบาปในวิถีมุสลิม     การถือศีลอดในเดือนรอมฏอนของชาวมุสลิม นอกจากงดเว้นการรับประทานอาหารตอนกลางวัน และงดการกระทำในสิ...

เสาร์, 27 กรกฏาคม 2013

อ่านเพิ่มเติม..
News image

ผ่า ๑๕ กลยุทธ์ยุติอิทธิพลขบวนการ      สาเหตุเบื้องต้นของสภาพปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้คือ ฐานะความเป็นอยู่ของประชาชนที่ยากจน ความคับแ...

อังคาร, 9 กรกฏาคม 2013

อ่านเพิ่มเติม..
News image

ยุทธศาสตร์ ๒ สายน้ำ     สงครามเบ็ดเสร็จ (Total war) คือ ความขัดแย้งอันไร้ขอบเขตซึ่งประเทศคู่สงครามได้ทำการเรียกระดมทรัพยากรทั้งหมดเพื่อใช้ใน...

อังคาร, 25 มิถุนายน 2013

อ่านเพิ่มเติม..
News image

    ตรวจจับไวรัสการศึกษาในชายแดนใต้     คงมีเพียงไม่กี่คนที่ไม่คิดฝากอนาคตของลูกไว้กับการศึกษา แต่คนส่วนใหญ่ต่างหวังว่าก...

จันทร์, 3 มิถุนายน 2013

อ่านเพิ่มเติม..
News image

เปิดโปงขบวนการ............ปาตานี       คงไม่มีที่ไหนอีกแล้วในโลก ที่กลุ่มคนซึ่งตั้งชื่อเรียกตัวเองว่า “แนวร่วมปลดปล่อยแห่งชาติ” ซึ่งดูเ...

อาทิตย์, 19 พฤษภาคม 2013

อ่านเพิ่มเติม..
News image

โฟกัสไฟใต้ (ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อสลายเขตอำนาจรัฐซ้อน)    หลังจากที่ปกปิดเป็นความลับมาช่วงระยะเวลาหนึ่ง แผนการจัดตั้งเขตอำนาจรัฐซ้อนของกลุ่มผู้ก่อ...

อาทิตย์, 19 พฤษภาคม 2013

อ่านเพิ่มเติม..
News image

จิตวิญญาณตำรวจพันธุ์ใหม่     การขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เดินหน้าไปตามลำดับ ทั้งทางด้านการพัฒนาซึ่งอยู่ภา...

อาทิตย์, 12 พฤษภาคม 2013

อ่านเพิ่มเติม..
News image

วิถีพลเมืองปลายด้ามขวาน (การงอกงามของอัตลักษณ์)   หากวัฒนธรรมเปรียบได้ดั่งดอกไม้ การร้องเพลงอนาซีดคือวัฒนธรรมหนึ่งที่เหมือนไม้ดอกซึ่งอดีตเคย   แ...

อังคาร, 30 เมษายน 2013

อ่านเพิ่มเติม..
News image

วิถีพลเมืองปลายด้ามขวาน (ฟ้าหลังฝน)“ชีวิตเลือกเกิดไม่ได้ แต่เลือกที่จะเป็นได้” เป็นคำปลอบขวัญสำหรับผู้ไม่ยอมแพ้กับชีวิต เพราะในโลกแห่งความเป็นจริงมีคนจำนวนมากที...

อังคาร, 23 เมษายน 2013

อ่านเพิ่มเติม..
News image

เส้นทางสู่สันติภาพจังหวัดชายแดนใต้     กระบวนการพูดคุยเพื่อสันติภาพชายแดนใต้คืบหน้าอีกขั้นหนึ่งเมื่อมีการพบปะครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๘ ...

อาทิตย์, 31 มีนาคม 2013

อ่านเพิ่มเติม..
News image

วิถีพลเมืองปลายด้ามขวาน (คืนสู่เหย้า)      ความมหัศจรรย์อย่างหนึ่งที่ธรรมชาติมอบให้กับสัตว์โลกคือ สัญชาตญาณการรับรู้ถึงปรากฏการณ์รอบตัวซึ่...

พฤหัสบดี, 28 มีนาคม 2013

อ่านเพิ่มเติม..
News image

หลงผิดกับใจ กลับบ้านสังคมให้อภัยยังไม่สาย     เหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยอันประกอบด้วยจังหวัดปัตต...

อาทิตย์, 24 มีนาคม 2013

อ่านเพิ่มเติม..
News image

“ญิฮาด”ความจริงจากประวัติศาสตร์      ตามที่เกิดเหตุการณ์กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงรวมกลุ่มเข้าโจมตีฐานปฏิบัติการ ร้อย ร.ปล.๒ ฉก.นราธิวาส ๓๒ ฉก.นย...

จันทร์, 18 มีนาคม 2013

อ่านเพิ่มเติม..
News image

วิถีพลเมืองปลายด้ามขวาน (ตอนฮิญาบหลากสี)     อัตลักษณ์อันโดดเด่นของประชาชนใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างหนึ่งคือเครื่องแต่งกายของสตรีมุสลิมที...

ศุกร์, 8 มีนาคม 2013

อ่านเพิ่มเติม..
News image

คืนสู่ความเมตตา    "อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูน" เป็นคำที่มุสลิมกล่าวเสมอ ๆ เมื่อได้รับข่าวการเสียชีวิตของมุสลิม ซึ่งมีความหมายว่า “แท้จริง...

ศุกร์, 1 มีนาคม 2013

อ่านเพิ่มเติม..
News image

วิถีพลเมืองปลายด้ามขวาน (ดอกไม้ท้องถิ่น)     ๓ วัน ๒ คืน กับงานประเพณีวัฒนธรรมพื้นบ้านที่ชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้จัดขึ้น ซึ่งถือวั...

อังคาร, 26 กุมภาพันธ์ 2013

อ่านเพิ่มเติม..
News image

แสงแห่งความหวัง สัญญาณสันติภาพชายแดนใต้     เข้าปีที่ ๑๐ ของสถานการณ์การก่อเหตุรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยผู้ก่อเหตุรุนแรงยังคงใช้วิธีลอ...

อังคาร, 19 กุมภาพันธ์ 2013

อ่านเพิ่มเติม..
News image

วิถีพลเมืองปลายด้ามขวาน (ตอนฝันร้ายแห่งศตวรรษ)     มนุษย์ไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติ ศาสนาใด ต่างต้องการดำรงชีวิตอย่างมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี มีความ...

จันทร์, 4 กุมภาพันธ์ 2013

อ่านเพิ่มเติม..
News image

ไม่มีคำว่า“สาย”     อาวุธสงครามนานาชนิด เครื่องกระสุนหลายขนาดอุปกรณ์ผลิตวัตถุระเบิด รวมทั้งเครื่องมือสื่อสารที่ตรวจพบในสวนยางพาราในพื้นที่ ต...

จันทร์, 28 มกราคม 2013

อ่านเพิ่มเติม..
News image

เหลียวหลัง.....แลหน้า     มีคนจำนวนไม่น้อยที่รู้สึกผิดหวังกับผลงานที่ผ่านมาของตนเอง และคอยหาโอกาสที่เหมาะสมเพื่อแก้ตัวหรือปรับปรุงตนเองเพื่อ...

พุธ, 23 มกราคม 2013

อ่านเพิ่มเติม..
News image

ฮายัตอันยิ่งใหญ่  เป้าหมายอันสูงส่ง                 เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ มกราคม ๒๕...

อังคาร, 15 มกราคม 2013

อ่านเพิ่มเติม..
News image

                     ต้องเรียกว่า“ยอม”กับการแผนการของกลุ่มก่...

อังคาร, 15 มกราคม 2013

อ่านเพิ่มเติม..
News image

    ใกล้สิ้นปีตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคมจนถึงต้นเดือนมกราคม บรรยากาศของการเฉลิมฉลองเกิดขึ้นทุกแห่งหน ก่อนที่จะถึงปีใหม่ก็มีเทศกาลคริสมาสสร้างบรรยากา...

พฤหัสบดี, 10 มกราคม 2013

อ่านเพิ่มเติม..
News image

เส้นทางสู่ฮัจญ์ (๒) การประกอบพิธีฮัจญ์นั้นถือเป็นภารกิจที่ทรงเกียรติ เป็น  แขกรับเชิญขององค์อัลลอฮ์ ดังนั้นเมื่อถึงเวลาที่กำหนดผู้แสวงบุญ  ทั้งหลายจึง...

อังคาร, 8 มกราคม 2013

อ่านเพิ่มเติม..
News image

สะพานข้ามอ่างเขื่อนบางลาง เชื่อมเส้นทางสายอาเซียนในอนาคต     จบภารกิจปิดงานไปด้วยความเรียบร้อยสำหรับงานก่อสร้างสะพานข้ามอ่างเขื่อนบางลางของท...

อังคาร, 8 มกราคม 2013

อ่านเพิ่มเติม..
News image

มาตรา ๒๑ ประตูสู่สันติ     นับเป็นความสำเร็จอีกก้าวหนึ่งของการแก้ไขปัญหาการก่อเหตุรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยสันติวิธี ตามกระบวนการมาตรา...

อังคาร, 8 มกราคม 2013

อ่านเพิ่มเติม..
News image

บทสรุป RKK ไทย ในสายตาชาวโลก     เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ สำนักข่าวรอยเตอร์ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้เสนอบทความวิจารณ์การกระทำของ...

อังคาร, 8 มกราคม 2013

อ่านเพิ่มเติม..
News image

     สถิติการก่อเหตุรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่กระทำต่อเป้าหมายที่เป็นครูถูกนับจำนวน เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แม้ว่าตัวเลขเชิงปริมาณจะออกมาเป็นเช...

ศุกร์, 14 ธันวาคม 2012

อ่านเพิ่มเติม..
News image

     เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานเพื่อชี้แนะแนวทางในการดำเนินชีวิต และปฏิบัติตนให้แก่พสกนิกรชาวไทย ซึ่ง...

พฤหัสบดี, 6 ธันวาคม 2012

อ่านเพิ่มเติม..
News image

หุ่นยนต์สังหาร (คนเหล็ก 2029) คืนชีพ        เห็นข้อความบางตอนของการบรรยายปลุกระดมโดยกลุ่มก่อเหตุรุนแรงที่ถอดบันทึกจากคลิปมือถ...

อังคาร, 13 พฤศจิกายน 2012

อ่านเพิ่มเติม..
News image

    วันวาน…วันนี้…กับวิถีมุสลิมใต้      คำถามสามข้อจากกลุ่มผู้มีความคิดเห็นต่างกับรัฐจำนวนเก้าสิบสามคนที่ออกมามาแสดงเจตน...

อาทิตย์, 11 พฤศจิกายน 2012

อ่านเพิ่มเติม..
News image

ภาพถ่ายมัสยิดอัลหะรอมนครเมกกะห์ในเทศกาลฮัจญ์จะเนืองแน่นไปด้วยผู้แสวงบุญจำนวนนับล้านที่หลั่งไหลมาจากทุกมุมโลก ราวกับสายน้ำที่ไหลจากทุกสารทิศบรรจบเป็นแอ่งน้ำใหญ่ไ...

เสาร์, 3 พฤศจิกายน 2012

อ่านเพิ่มเติม..
News image

       ผลพวงจากวิกฤติวันศุกร์ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๒๘ ก.ย.๕๕ จนถึงวันศุกร์กลางเดือนตุลาคม ที่ผ่านมา ยังคงปรากฏ...

อังคาร, 23 ตุลาคม 2012

อ่านเพิ่มเติม..
News image

     “.....เมื่อคนเราต้องบริโภคทุกวัน อิสลามจึงไม่ห้ามที่จะทำงานทุกวัน แม้วันนั้นจะเป็นวันศุกร์ซึ่งถือเป็นวันสำคัญประจำสัปดาห์ก็ตาม สิ่งที่อ...

จันทร์, 15 ตุลาคม 2012

อ่านเพิ่มเติม..
News image

นราธิวาส  เป็นจังหวัดที่ติดอ่าวไทยมีแม่น้ำสำคัญ  ๓  สาย  คือ แม่น้ำบางนรา แม่น้ำสุไหงโก-ลก  และแม่น้ำสายบุรี  ประชาชนจึงมีความผูกพ...

พฤหัสบดี, 11 ตุลาคม 2012

อ่านเพิ่มเติม..
News image

“...ถ้าเอาวัฒนธรรมเป็นตัวตั้งทุกชุมชนท้องถิ่นและประเทศจะมีเกียรติและศักดิ์ศรีเสมอกัน ไม่มีใครเหนือใครเพราะวัฒนธรรมมีความหลากหลาย ไม่ได้รวมศูนย์การยอมรับและเห็นค...

จันทร์, 1 ตุลาคม 2012

อ่านเพิ่มเติม..
News image

         หากการสัญจรเช่นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ถือเป็นการเดินทางแห่งภูมิปัญญาอย่างหนึ่ง และนี่อาจเป็นส่วนหนึ่งของกา...

พุธ, 11 กรกฏาคม 2012

อ่านเพิ่มเติม..
News image

         สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นปัญหาที่มีความซับซ้อนและเชื่อมโยงกันหลายมิติ โดยเฉพาะอย่า...

ศุกร์, 29 มิถุนายน 2012

อ่านเพิ่มเติม..
News image

ควันไฟนั้นลอยอ้อยอิ่ง                        ...

จันทร์, 18 มิถุนายน 2012

อ่านเพิ่มเติม..
News image

         หากเอ่ยถึงบรรยากาศสงกรานต์แล้ว หลายๆ ท่านคงนึกถึงบรรยากาศของความคึกคัก สนุกสนาน แต่สำหรับพื้นที่ชายแดนภาคใต้...

อาทิตย์, 3 มิถุนายน 2012

อ่านเพิ่มเติม..
News image

         ไฟที่ยังคงครุกรุ่นหลังจากถูกเติมเชื้อไฟให้ประทุขึ้นเมื่อต้นปี ๒๕๔๗ เป็นต้นมา เราคงปฏิเสธมิได้ถึงผลกระทบที่ตามม...

พฤหัสบดี, 24 พฤษภาคม 2012

อ่านเพิ่มเติม..
News image

         ตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ จวบจนปัจจุบัน แม้ว่าสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จะได้รับการยืนยันจากรั...

พุธ, 23 พฤษภาคม 2012

อ่านเพิ่มเติม..
 • ประณามผู้ก่อเหตุรุนแรง

           ในอดีต พ่อ แม่พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ อยู่ร่วมกันไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดก็ตาม ให้ความช่วยเหลื

 • ชื่อฉ่ำจิต ที่รวมมิตรยะลา

  ..........วันนี้เป็นวันสงกรานต์ หนุ่มสาวชาวบ้านเบิกบานจิตใจจริงเอย..........         เสียงเพลงที่ดังขึ้นเป็นระยะ เคล้ากล