แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานให้โอวาทและข้อเน้นย้ำ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ แก่กำลังพลผู้ที่จะเข้าร่วมการฝึกผสม รหัส Lightning Forge 2019


           วันนี้ ( 18 ส.ค.62 เวลา 09.00 น )  พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานให้โอวาทและข้อเน้นย้ำ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ แก่กำลังพลผู้ที่จะเข้าร่วมการฝึกผสม รหัส Lightning Forge 2019 ณ พล.ร.25 มลรัฐฮาวาย ประกอบไปด้วยนายทหารจำนวน 9 นาย ณ ห้องรับรองนพรัตน์ บก.มทบ.42 ค่ายเสนาณรงค์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา


           สำหรับหลักสูตร ฝึกผสม รหัส Lightning Forge 2019 คัดสรรกำลังพล (นายทหารสัญญาบัตรประเภท 1 ) ชั้นยศ ร.ต. - ร.ท. ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการศึกษาพัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษ ณ ยศ.ทบ. และผ่านการทดสอบ โดยจะเดินทางไปเข้าร่วมการฝึกหลักสูตรต่างๆ กับมิตรประเทศ ในวันที่ 12 ก.ย. 2562 ณ Fort Polk, Louisiana, USA เพื่อนำความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ ที่ได้รับมาขยายผลที่หน่วยต่อไป

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า