ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ ธรรมะสอนใจ เดินสายถวายบุญ ไหว้พระ 9 วัด เข้ารับฟังการบรรยายพิเศษ "สร้างคนดีด้วยประวัติศาสตร์ สร้างชาติด้วยอุดมการณ์"


     เมื่อวันที่ 23 ก.ค.62 เวลา19.00 น. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ ธรรมะสอนใจ เดินสายถวายบุญ ไหว้พระ 9 วัด เข้ารับฟังการบรรยายพิเศษ "สร้างคนดีด้วยประวัติศาสตร์ สร้างชาติด้วยอุดมการณ์" โดยชุดปฎิบัติการกิจการพลเรือน กองพลทหารราบที่ 5 (ขุนศึก 41) ณ อาคารประชุมสัมมนา ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุงศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า