จังหวัดยะลา แถลงข่าวการจัดประกวดมิสแกรนด์ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส เฟ้นหาตัวแทนสาวงาม 3 จังหวัดชายแดนใต้เพื่อชิงมงกุฎมิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2019


          วันนี้ ( 12 กุมภาพันธ์ 2562 ) เวลา 14.00 น. ที่ ห้องประชุมเทศบาลนครยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พันเอกชลัช  ศรีวิเชียร รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา, ปลัดจังหวัดยะลา, ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต., ประธานหอการค้าจังหวัดยะลา และ ผศ.(พิเศษ) ดร.พัฒนศักดิ์ โนวฤทธิ์ ผู้บริหารโครงการประกวดมิสแกรนด์ยะลา ปัตตานี นราธิวาส ร่วมแถลงข่าวการจัดประกวดมิสแกรนด์ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส เฟ้นหาตัวแทนสาวงามจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อชิงมงกุฎมิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2019


          สำหรับการจัดการประกวดมิสแกรนด์ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส เป็นการสร้างภาพลักษณ์และสร้างความเชื่อมั่นให้กับคนทั้งในและนอกพื้นที่ ตลอดจนประชาชนทั่วโลก ได้รับชมความงดงาม ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวต่างๆในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  พร้อมทั้งเสริมสร้างทักษะการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และปลูกฝังการเป็นบุคคลที่มีจิตสาธารณะ


          โดยผู้ที่สนใจอยากเข้าร่วมประกวด สามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้จากหน้าเฟซบุ๊คเพจของมิสแกรนด์ยะลา มิสแกรนด์ปัตตานี มิสแกรนด์นราธิวาส หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประสานงานกองประกวดมิสแกรนด์ยะลา ปัตตานี นราธิวาส 2019 ได้ที่ คุณหัสนะ  ใบลาภ โทร 093-779-8257  ซึ่งการประกวดมิสแกรนด์ยะลา ปัตตานี นราธิวาส จะจัดขึ้นในวันที่ 25 เมษายน 2562  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เปิดให้เข้าชมฟรี และสามารถติดต่อขอรับบัตรได้ที่ห้องประชาสัมพันธ์เทศบาลนครยะลาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า