เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมคณะ เยี่ยมคารวะอวยพรปีใหม่ แด่ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4

วันที่ 14  กุมภาพันธ์  2560 เวลา 09.00 น. ที่ ห้องรับรอง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี นายศุภณัฐ  สิรันทวิเนติ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมคณะ เยี่ยมคารวะอวยพรปีใหม่ และมอบกระเช้าแด่ พลโทปิยวัฒน์  นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4


นายศุภณัฐ  สิรันทวิเนติ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวว่า         วันนี้ในนาม ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้นำคณะผู้บริหาร อาทิ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ , ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้. ผู้อำนวยการสำนัก , หัวหน้ากองศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ มาเยี่ยมคารวะพร้อมอวยพรปีใหม่ 2560 แด่ท่านแม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 และขออำนวยพรให้ท่านมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง เจริญรุ่งเรืองในการงาน ทำงานในพื้นที่อย่างเต็มความสามารถ และนำสันติสุขกลับมาสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเร็ว

ทั้งนี้ พลโทปิยวัฒน์  นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้กล่าวอำนวยพรปีใหม่ ประจำปี 2560 ให้แก่นายศุภณัฐ  สิรันทวิเนติ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และคณะ พร้อมกล่าวขอบคุณในความร่วมมือและการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อช่วยกันดูแล ทุกข์ สุข และความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน เพื่อพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่การพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สู่ความสันติสุขอย่างยั่งยืน โดยปรับตัวให้มีความพร้อมรับสถานการณ์และความเปลี่ยนแปลงทุกรูปแบบ ทำงานตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มขีดความสามารถ เพื่อให้ผลงานปรากฏผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม


ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า