บทความพิเศษ “กองทัพเคียงคู่ประชาชน” ตอนที่ ๖๐ : เงามารร้าย... สิ่งไม่ควรมองข้ามในสถานการณ์ที่ดูเสมือน “ภาวะปกติ”

บทความพิเศษ  “กองทัพเคียงคู่ประชาชน”

ตอนที่ ๖๐ : เงามารร้าย... สิ่งไม่ควรมองข้ามในสถานการณ์ที่ดูเสมือน “ภาวะปกติ”

     การพัฒนา หรือเรียกง่ายๆ ว่า “ทำสิ่งเก่าให้ดีกว่าเดิม” นั้น มีหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับ “นักคิด” ที่จะเสริมแต่งสิ่งใดเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น แต่แน่นอนว่า  ในมิติแห่งการพัฒนานั้น ย่อมเกิดขึ้นมาพร้อมกับคำว่า “การเปลี่ยนแปลง” ซึ่งบางสิ่งเกิดขึ้นอย่างช้าๆ และค่อยๆ ซึมซับตีกรอบความรู้สึกให้สังคมได้เรียนรู้สัมผัสเพื่อให้เกิดการยอมรับในสิ่งใหม่ๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้นตามมา  สำหรับในมุม การพัฒนา เชิงบวกที่สร้างคุณประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนและชาติบ้านเมืองนั้น  “การเปลี่ยนแปลง”  มักจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วที่หลายครั้งเจือปนไปด้วยกลิ่นไอ “ความเห็นต่าง” ที่เกิดขึ้นจากผู้ได้รับผลกระทบจากการพัฒนานั้นๆ รวมถึงการต่อต้านจากกลุ่มคนที่เสียผลประโยชน์  แต่สุดท้าย “พี่น้องประชาชนทุกคนทุกศาสนา”  เท่านั้นคือตัวกำหนด “สันติสุข” และยุติความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในสังคมและขณะเดียวกันก็คือผู้ปกป้อง “ความสุขของตนเอง” และประเทศชาติไปพร้อมกันด้วย โดย “พลังแห่งความรักและความสามัคคี” อย่างมีเหตุผลบนความจริงความถูกต้องที่แน่วแน่นั้นย่อมคือสิ่งสำคัญยิ่งในการแก้ไขปัญหาทุกอย่างดังเช่นในเรื่องราวที่มีให้เห็นเป็นตัวอย่างถึงการขับไล่ “เงามารร้าย”  ที่สิงกายเป็นเศษเสี้ยวหนึ่งในสังคมอันดีงามให้เจือจางหดหายไปได้... ในส่วนหนึ่งของบทเรียน “สถานการณ์” ที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้  “การพัฒนา” ของกลุ่มผู้จ้องทำลายประเทศชาติอย่างชั่วร้ายที่หมายมุ่งใช้ “ชีวิต เลือด เนื้อ” ของพี่น้องประชาชนทุกศาสนาไม่เว้นแม้กระทั่งเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ที่ถูกเบียดเบียนทำร้ายโดยนำมาใช้เป็นเครื่องมือแสวงผลประโยชน์ด้วยความเห็นแก่ตัวอย่างไร้มนุษยธรรม ด้วยวิธีการในรูปแบบต่างๆ  ซึ่งล้วนต่างใช้อาวุธและความรุนแรงสร้างความเสียหาย ความวุ่นวาย ความแตกแยกในรักและสามัคคีเสมือนหนึ่งการสร้างเหตุปั่นป่วนเพื่อตีกรอบบรรยากาศให้เกิด “สภาวะความรู้สึกแห่งความไม่ไว้วางใจ” จนเกิดช่องว่างเล็กๆ และกระหน่ำซ้ำตีรวนจนลุกลามกระทบสู่ความสัมพันธ์อันดีของพี่น้องประชาชนและเจ้าหน้าที่ซึ่งมีสัมพันธ์โยงใยมิตรภาพอันดีระหว่างกันมาช้านานในสังคมอันทรงคุณค่าแห่ง “พหุวัฒนธรรม”... จากห้วงเวลาที่ผ่านมา... ในสังคมอันสงบร่มเย็นได้ถูกกลุ่มพวกจ้องทำลายชาติและกลุ่มพวกแสวงผลประโยชน์ชักจูงหลอกใช้ผู้คนด้วยวิธีต่างๆ จนหมู่ผองเพื่อนมิตรสหายเกิดช่องว่างทางความรู้สึกทั้งการเหยียบย่ำ “ศรัทธาอันบริสุทธิ์” ด้วยการยุยงปลุกปั่นจนทำให้ “ศาสนา” อันเป็นที่เคารพและศรัทธาของพี่น้องประชาชนต้องหม่นหมองเสื่อมถอยจนได้สร้างความกังวลใจให้กับผู้นำและผู้ศรัทธาในศาสนาที่ทนเห็นการกระทำอันลบหลู่ไม่ยำเกรงต่อไปได้ จึงได้ร่วมกันออกมาเป็นพลังศรัทธาเพื่อตีแผ่ “ความจริงความถูกต้อง” เผยแพร่สร้างการรับรู้ในหลักคำสอนทางศาสนาที่ถูกต้องแท้จริงให้พี่น้องประชาชนเข้าใจหลักคำสอนศาสนาที่ถูกต้องพร้อมด้วยพลังจากผู้คนทั่วโลกซึ่งได้ร่วมกันขับไล่ต่อต้านให้ “ยุติการใช้อาวุธและความรุนแรง”  แต่นั่น... ไม่กลับทำให้กลุ่มผู้จ้องทำลายสังคมและประเทศชาติได้สำนึกในบาปกรรมและยังคง “พัฒนา” รูปแบบวิธีการอันชั่วร้ายมุ่งทำลายสังคมอย่างต่อเนื่อง  โดยได้คืบคลานเข้าสู่ “สังคมออนไลน์”  ในยุคไซเบอร์ที่ผู้คนต่างพุ่งความสนใจทำความรู้จักกับ “โลกไซเบอร์” ที่ได้มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มา “พัฒนา” ให้เกิดความ เข้าใจ เข้าถึง โดยง่ายในการ ใช้งานจนกลายเป็น “สังคมออนไลน์” ขนาดใหญ่ซึ่งมีอิทธิพลต่อการดำรงชีวิตประจำวันของหมู่มวลมนุษย์ในปัจจุบันนี้  แต่ภายใต้สิ่งดีๆ ที่ถูกสร้างพัฒนาขึ้นนี้กลับถูกกลุ่มผู้จ้องทำลายสังคมและประเทศชาติเข้าปะปนแอบแฝงเหมือน “เงามารร้าย” ที่พยายามยุยงก่อกวนสร้างความวุ่นวายใน “โลกสังคมไซเบอร์”  ด้วย “ข่าวลือ ข่าวเท็จ ข่าวลวง” และคำยุแหย่ใส่ร้ายต่างๆ  อันเป็นเจตจำนงเดิมๆ ของพวก “ทำลายชาติ” เพื่อมุ่งหวังแต่จ้องจะแสวงผลประโยชน์โดยการหลอกใช้พี่น้องประชาชนทุกคนทุกศาสนาในสังคมโลกออนไลน์เป็นเครื่องมือทำลายความสงบสุขรายวัน  จนทุกวันนี้  หลายกลุ่มในสังคมออนไลน์เราได้เห็นภาพเศร้าใจในความกินแหนงแคลงใจที่มีต้นเหตุจากเรื่องไม่เป็นเรื่องแต่มันกลับกลายเป็นจุดทำลายความรัก ความสามัคคี ความดีงาม ที่ผู้คนต่างสั่งสมช่วยเหลือเอื้ออาทรซึ่งกันและกันมาแต่ช้านานต้องเจือจางสัมพันธ์ที่ดีไปและทำให้ในบางคนที่หลงเชื่อคำยุยงไร้มูลเหตุความจริงได้หลงลืมถึงเรื่องราวดีๆ ในอดีตของพี่น้องประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งได้ร่วมกันจับมือเดินเคียงคู่ช่วยเหลือดูแลสังคม ดูแลเพื่อนบ้านประสานทำงานด้วยกันอย่างใกล้ชิดเรื่อยมาจนเกิดความรู้สึกห่างเหินแถมบางขณะได้สบถถ้อยคำต่อว่าเสียดสีประณามลักษณะ “เหมาเข่ง” จนทำให้คนดีในภาครัฐและองค์กรต่างๆ  ต้องพลอยเสื่อมเสียชื่อเสียงคุณงามความดีความซื่อสัตย์ความเสียสละที่ทุ่มเททำงานมาอย่างน่าเสียใจ  ซึ่งนี่อาจเป็นยุทธวิธีการทำลายความดีงามความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ ด้วยจุดเล็กๆ เพื่อมุ่งหวังให้สังคมเข้าใจผิดและมุ่งทำลายขวัญและกำลังใจของคนดีๆ ให้เกิดสภาวะจิตแห่งความท้อแท้เสียใจเพื่อหลีกหนีจากไปอย่างน่าเสียดายยิ่ง  “สังคม” จึงไม่ต่างกับการตกเป็นเครื่องมือในการถูกลวงหลอกล่อให้ผู้คนพลาดพลั้งกระทำบางอย่างที่แน่นอนว่ามันส่งผลเสียต่อการทำลายชาติทำลายสังคมทำลายความสงบสุขทางจิตใจซึ่งอาจนำไปสู่เส้นทางการกอบโกยอย่างเห็นแก่ตัวของกลุ่มคนที่มีแต่ความมุ่งหมายในการ “ทำลาย” ทุกสิ่งเพื่อแสวงผลประโยชน์ของตัวเองและพวกพ้อง นอกจากความเลวร้าย ที่พวกทำลายประเทศชาติและกลุ่มพวกเห็นแก่ตัวได้ทำลาย “สังคมในหมู่พี่น้องประชาชน” ที่ว่ามานี้แล้วยังพบว่า “เงามารร้าย” ได้เขยิบคืบคลานสร้างเงื่อนไขแห่ง “รอยร้าวในความรู้สึก” เข้าสู่วง “สังคมคนทำงาน” ตามสถานที่องค์กรต่างๆ ทั้งในส่วนภาครัฐและทุกภาคส่วนที่มีหน้าที่ดูแลทุกข์สุขของพี่น้องประชาชนโดยหยิบใช้  “ผลประโยชน์” และ “ความต่าง” เป็นเครื่องมือชักใยยั่วยุ ป้ายสี สร้างรอยร้าว รอยแยกแทรกซึมอย่างเงียบๆ โดยค่อยๆ สอดเสียดใส่ร้ายป้ายสีทีละเรื่องอย่างช้าๆ ให้ดูกลมกลืนไปตามสภาพแวดล้อมเสมือน “ไม่มีอะไร” และนี่มันได้เกิดขึ้นมาแล้วช่วงระยะเวลาหนึ่ง  ซึ่งหากลองมองลึกๆ เข้าไปดูจะไม่ต่างกับการสร้าง “ขุมกำลังความคิด” ของกลุ่มพวกจ้องทำลายสังคมทำลายชาติที่ใช้รูปแบบการจัดตั้งกลุ่มคนเสริมเป็นกองกำลัง “คนขายชาติ” โดยมุ่งหมายสร้างกรอบสภาพความเป็นอยู่ในวงสังคมคนทำงานให้เกิดสภาวะ “ความแตกแยกในรักและสามัคคี” ภายในคนในองค์กรและอาจมีแนวโน้มสูงที่ไปสู่แผนสร้างความขัดแย้งในระดับหน่วยงานองค์กรต่อไปได้  ไม่ว่าจะเป็นการโยกย้ายบุคลากรจากส่วนต่างๆ ถ่ายเทเข้าสู่องค์กรสำคัญๆ จนขณะนี้บางแห่งในสังคมวงคนทำงานที่เคยอยู่อย่างสงบสุขได้เกิดการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายเป็นพรรคพวกซึ่งคนเหล่านี้ถูกดึงมาเป็น “เครื่องมือมนุษย์” สำหรับบางสิ่งบางอย่างโดยใช้เงื่อนไขแห่ง “หนี้บุญคุณ” เป็นตัวบังคับขับเคลื่อนจึงไม่ต่างกับการสร้าง “ขุมกำลัง” ย่อยๆ ที่หากว่ากลุ่มผู้จ้องทำลายชาติบ้านเมืองและกลุ่มผู้แสวงผลประโยชน์นำมาใช้ย่อมส่งผลเสียหายต่อประเทศชาติอย่างมหาศาล  และสิ่งที่กล่าวมานี้นั้น อาจเป็นอีกหนึ่ง “ยุทธวิธี” ของกลุ่มผู้ไม่หวังดีกับประเทศชาติซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ได้ใช้อำนาจที่มีอยู่ก่อร้างสร้างมวลชนเพื่อมุ่ง “ทำลาย” สิ่งดีงามที่มีอยู่ในสังคมและประเทศชาติเสริมคู่ไปกับกลุ่มคนชั่วร้ายที่กระทำเหยียบย่ำชีวิตผู้บริสุทธิ์และย่ำยีความศรัทธาในศาสนาอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งในขณะนั้นผู้คนในสังคมต่างอาจยังวุ่นวายหมกมุ่นไปกับ “ข่าวลือรายวัน” ที่ยังแคลงใจสร้างความสับสนอลหม่านแต่ล้วนแฝงเนื้อหาที่แวดล้อมไปด้วยความรู้สึกให้เกิดภาพในภวังค์ที่ติดลบจนอาจหลงลืมความเลวร้ายในการกระทำอันป่าเถื่อนในขณะที่กลุ่มผู้จ้องทำลายชาติคอยจดจ่อรอเวลาในการกอบโกยผลประโยชน์ไปอย่างช้าๆ แต่อย่างไรก็ตาม เชื่อได้อย่างมั่นใจว่าด้วย “พลังความรักและความสามัคคี” ของทุกคนทุกศาสนาที่หล่อหลอมรวมไว้ด้วยความรักความเอื้ออาทร การช่วยเหลือแบ่งปัน เสียสละมีน้ำใจของคนไทยทุกคนนั้นย่อมสามารถรวมหัวใจเป็นหนึ่งเดียวกันในการปกป้องความสงบสุขของชีวิตตัวเองและเพื่อความสงบร่มเย็นของสังคมส่วนรวมไปพร้อมกับความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติได้ด้วยการที่ทุกคนในสังคมใช้  “สติ” กับเรื่องราวต่างๆ  เปิดใจรับที่จะเรียนรู้ความจริงความถูกต้องด้วยเหตุและผลเพื่อสร้างความเข้าใจ “ชีวิตคน” และสิ่งสำคัญคือ “พลังความรักชาติรักแผ่นดิน” และ  “พลังศรัทธาอันบริสุทธิ์” แห่งการกระทำความดีตามหลักคำสอนศาสนาที่ถูกต้องแท้จริงซึ่งทุกศาสนาต่างบัญญัติไว้ถึง  “การกระทำความดี” ช่วยเหลือแบ่งปัน เสียสละเอื้ออาทรซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่บรรพบุรุษเราได้เป็นแบบอย่างที่ดีในการอยู่ร่วมกันอย่าง  “สันติสุข” ในสังคมพหุวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าแห่งนี้มาช้านาน  นอกจากนี้นั้นใน  “กำลังใจ” จากพี่น้องประชาชนทุกคนและมวลมนุษยชาติทั่วโลกซึ่งต่างหลั่งไหลรวมเป็น “พลัง” สำคัญที่ได้ร่วมกันจับมือเดินหน้าปกป้อง  “สันติสุข”  และขับไล่กลุ่มคนเลวคนชั่วพวกจ้องหมายแต่จะทำลายสังคมและประเทศชาติให้ได้รับผลแห่งการกระทำความผิดตามกระบวนการยุติธรรมที่กฎหมายได้บัญญัติไว้ ซึ่งหากว่าทุกคนลองหยิบนำมาคิดทบทวนและวางบางอย่างลงอย่างช้าๆ ควบคุมตัวตนในความรู้สึกด้วยการใช้ สติ คิดเหตุและผลความจริงความถูกต้องในข่าวสารต่างๆ  โดยไม่ถาโถมกระโจนใส่จนสังคมอาจกลับกลายเป็นเครื่องมือให้คนเลว แสวงผลประโยชน์กอบโกยกินชาติได้  และด้วยความเป็นคนไทยทุกเชื้อชาติทุกศาสนาซึ่งทุกคนต่างเติบโตจากเบ้าหลอมแห่ง  “จริยธรรมความดีงาม” ที่ได้รับการอบรมปลูกฝังจากบรรพบุรุษและปฏิบัติประพฤติตนตามคำสอนของศาสนาอันศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกต้องแท้จริงถึงการครองตนประพฤติตัวเป็นแบบอย่างที่ดีให้ผู้อ่อนวัยกว่าได้เคารพและนำมาเป็นแบบอย่าง  รวมถึง “นิสัย” อันดีงามอันทรงคุณค่าเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยถึงการมีน้ำใจ  เสียสละ เอื้อเฟื้อแบ่งปันเพื่อสังคมส่วนรวมนั้นยังคงเป็นหลักประจำตนที่ไม่ว่าจะผ่านสู่ยุคสมัยใดทุกคน  ไม่ควรละเลยละทิ้งสิ่งดีงามเหล่านี้  เพราะมันคือแก่นแท้แห่งการนำไปสู่ความสุขสงบใน “ความรักและความสามัคคี” ของทุกคนทุกศาสนาที่จะเป็นเครื่องค้ำจุน  “สันติสุข” ให้อยู่คู่กับครอบครัวเราและสังคมรวมถึงประเทศชาติอันเป็นที่รักของทุกคน          

     สุดท้ายนี้... “เงามารร้าย”  สิ่งที่ไม่ควรมองข้ามในสถานการณ์ที่ดูเสมือน “ภาวะปกติ”  จึงอาจจะเป็นจุด “อันตราย” ที่น่ากังวลใจยิ่ง  ซึ่งแม้ว่าในขณะนี้หลายฝ่ายอาจดูเหมือนจะมองข้ามสิ่งเหล่านี้  แต่ไม่แน่ว่า... สิ่งเล็กน้อยนี้อาจถูกสั่งสมเก็บกดจนลุกลามกลายเป็นเหตุแห่งปัญหาของชาติ  ซึ่งในเวลานั้นอาจ “สายเกินไป” และเป็นการยากที่จะเติมเต็มแก้ไขปัญหาด้าน “ความรู้สึก” และนี่อาจคือ “เป้าหมายหลัก” ในการทำลายประเทศชาติของคนทุกกลุ่มที่ไม่หวังดีกับสังคมและประเทศชาติอันเป็นที่รักยิ่งของทุกคนก็อาจเป็นได้.

..................................................................

โดย  ศูนย์ประชาสัมพันธ์  กอ.รมน.ภาค ๔ สน.

รูปภาพ
ARMY BARBER DELIVERY
จันทร์, 01 มิถุนายน 2020
          กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 153 ร่วมกับกองร้อยทหารพรานที่ 4306 กรมทหารพรานที่ 43 จัดกิจกรรม ARMY BARBER DELIVERY... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ซ้อมแผนเผชิญเหตุ เพื่อเสริมเขี้ยวเล็บให้กำลังพลในพ...
จันทร์, 01 มิถุนายน 2020
          ที่ ชุดคุ้มครองตำบลสาวอ ตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส             หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 46 ร่วมกับ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ทหารยะลา ซ่อมแซมบ้านพักอาศัยให้ประชาชน
อาทิตย์, 31 พฤษภาคม 2020
                 ชุดช่างหมวดยานยนต์ กองร้อยสนับสนุน หน่วยเฉพาะกิจยะลาที่ 12 ดำเนินการซ่อมแซมบ้านพักอาศัย... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
“Army Delivery มื้อนี้ เพื่อคุณ" บรรเทาทุกข์ สร้างรอยยิ้ม ประช...
อาทิตย์, 31 พฤษภาคม 2020
                 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 ร่วมกับ ผู้นำชุมชน ร่วมกันประกอบอาหารมื้อกลางวัน และนำไปมอบให้กับประชาชน... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ตรวจเยี่ยมติดตามผลการปฏิบัติงาน
อาทิตย์, 31 พฤษภาคม 2020
               เมื่อ 30 พฤษภาคม 2563 เวลา 1400 น. ณ ที่บังคับการทางยุทธวิธีหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ตำบลสุคิริน อำเภอสุคิริน... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ฉก.ทพ.48 ร่วมกับ ร.151 พัน.3 และ ปชช.ในพื้นที่ จัดกิจกรรมจิตอ...
อาทิตย์, 31 พฤษภาคม 2020
             เมื่อวันที 30 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณหน้าค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ บ้านปิเหล็งใต้ ตำบลมะรือโบออก... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 พบปะเยี่ยมเยียน พัฒนาส...
อาทิตย์, 31 พฤษภาคม 2020
               เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 63 เวลา 13.00 น. ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
หน่วยเฉพาะกิจยะลา จัดพิธีทำบุญ อุทิศส่วนกุศลให้กับก...
เสาร์, 30 พฤษภาคม 2020
              วันนี้ (30 พฤษภาคม 2563 ) เวลา10.15 น. พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคที่ 4... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ผู้บัญชาการกองกำลังจิตอาสาพระราชทาน ตรวจเยี่ยมการด...
เสาร์, 30 พฤษภาคม 2020
             วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น.ที่โครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 บ้านควนหรัน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา พลเอก ศิวะ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ผบ.กองกำลังเทพสตรี ตรวจพื้นที่ชายแดนไทย-มาเลย์ เขตพื...
เสาร์, 30 พฤษภาคม 2020
          29 พฤษภาคม 2563 ที่ด่านศุลกากร สุไหงโกลก อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส พลตรีศานติ ศกุนตนาค ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 49 จัดโครงการ Army Delivery แจกจ่า...
ศุกร์, 29 พฤษภาคม 2020
              เมื่อวันที่ 28 พ.ค.63 เวลา 15.00 น. หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 49 จัดทำโครงการ Army Delivery ร่วมกับ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
เจ้าหน้าที่บุกตรวจค้นยาเสพติด กลับเจอคนร้ายคดีความ...
ศุกร์, 29 พฤษภาคม 2020
              เมื่อวันที่ 28 พ.ค.63 พลตรี ปราโมทย์ พรหมอินทร์ โฆษก กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เปิดเผยว่า... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
กอ.รมน.ภาค 4 สน. แจงกรณีชายอ้างตัวเป็นทหารยศสิบเอกยิงป...
จันทร์, 25 พฤษภาคม 2020
           จากกรณีชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมได้เผยแพร่ภาพชายอ้างตัวเป็นทหารยิงปืนขึ้นฟ้า... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ศาลอุทธรณ์จังหวัดนาทวี มีคำพิพากษายืนตามศาลชั้นต้น ...
ศุกร์, 15 พฤษภาคม 2020
                วันนี้ ( 15 พฤษภาคม 2563) ที่ ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ต.เขาตูม... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
กอ.รมน.ภาค 4 สน. แจงคืบหน้าเหตุปะทะคนร้าย เสียชีวิต 3 ศพ ...
ศุกร์, 01 พฤษภาคม 2020
          วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30 น. พันเอก เกียรติศักดิ์  ณีวงษ์ โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เปิดเผยว่า... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
กองทัพภาคที่ 4 ชี้แจงเหตุลงโทษพร้อมเข้าดูแลช่วยเหลือ...
จันทร์, 20 เมษายน 2020
          เมื่อ 20 เม.ย. 63 พล.ต. ปราโมทย์ พรหมอินทร์ เสนาธิการกองทัพภาคที่ 4/โฆษกกองทัพภาคที่ 4... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
เจ้าหน้าที่สนธิกำลัง 3 ฝ่ายปะทะผู้ก่อเหตุรุนแรง พื้น...
ศุกร์, 06 มีนาคม 2020
          จากกรณี เจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมยะลาสนธิกำลัง 3 ฝ่าย เข้าบังคับใช้กฎหมาย ในพื้นที่ อ.รามัน จ.ยะลา เมื่อช่วงเช้า... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
โฆษก กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า แจงเหตุคนร้ายลอบวางระเบิด เจ...
เสาร์, 29 กุมภาพันธ์ 2020
          28 ก.พ.2563 จากกรณีเหตุคนร้ายไม่ทราบจำนวนลอบวางระเบิด เจ้าหน้าที่ทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3 ขณะออกลาดตระเวนเส้นทาง... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า แจง Fake News กรณีเหตุกราดยิงโคราช
จันทร์, 10 กุมภาพันธ์ 2020
          จากกรณีเหตุการณ์ จ่าสิบเอกจักรพันธ์ ถมมา สังกัด กองพันสรรพาวุธกระสุนที่ 22 กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 กราดยิงประชาชนในพื้นที่... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า รายงานผลการปฏิบัติงานเดินหน้าแก้...
จันทร์, 27 มกราคม 2020
          เมื่อวันที่ (27 มกราคม 2563) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
กอ.รมน.ภาค 4 สน. แจงเหตุปะทะสุคิริน นราธิวาส เบื้องต้นเจ...
จันทร์, 13 มกราคม 2020
     เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 0930 น. พันเอก วัชรกร อ้นเงิน รองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เปิดเผยว่า... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า แจงมาต...
พฤหัสบดี, 26 ธันวาคม 2019
         เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. พันเอก วัชรกร  อ้นเงิน รองโฆษก กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
“Army Delivery” เติมความสุข สร้างรอยยิ้ม เพราะเราคือครอบครัว...
ศุกร์, 22 พฤษภาคม 2020
          หน่วยกองพันทหารราบเชิงรุกที่ 1 โดย พันเอก ธนพล นุ้ยสุข ผู้บังคับกองพันทหารราบเชิงรุกที่ 1 นำกำลังพล... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 ร่วมมอบสิ่งของให้แก่เ...
ศุกร์, 22 พฤษภาคม 2020
          เมื่อวันที่ 21 พ.ค.63 เวลา 17.00 น. หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 โดย พันเอกสมคิด คงแข็ง... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ท่ามกลางวิกฤต ก็ยังเห็นน้ำใจ ผ่านตู้ปันสุข
ศุกร์, 22 พฤษภาคม 2020
          เมื่อวันที่ 21 พ.ค.63 เวลา 10.00 น. พันเอก สุทธิ์เขตต์ ศรีนิลทิน ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 33 ร่วมกับ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 มอบถุงยังชีพแก่ผู้ป่ว...
พุธ, 20 พฤษภาคม 2020
          วันนี้ (20 พฤษภาคม 2563) เวลา 09.00 น. ที่ บ้านบือเระ หมู่ที่ 4 ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่33 จัดโครงการ “Thai Army Delivery” แบ่...
พุธ, 20 พฤษภาคม 2020
          เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 63 เวลา 14.00 น. หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 33 โดย พันเอก สุทธิ์เขตต์ ศรีนิลทิน... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 ส่งอาหารถึงมือชาวบ้าน ...
จันทร์, 18 พฤษภาคม 2020
          เมื่อวันที่ 17 พ.ค.63 เวลา 09.30 น. พันเอก ธานี เกียรติสาร ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
เปิดตู้ปันสุขให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่
เสาร์, 16 พฤษภาคม 2020
          เมื่อวันที่ 16 พ.ค.63 เวลา 10.00 น. พลตรี สมดุลย์ เอี่ยมเอก ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 และ นางกาญจนา เอี่ยมเอก... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 ร่วมปล่อยแถว รถบริจาคถ...
เสาร์, 16 พฤษภาคม 2020
          เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 น. หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 โดยพันเอก สมคิด คงแข็ง... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ประธานชุมชนในปัตตานี ร่วมกับ ม.อ.ปัตตานี มอบของขวัญให...
พฤหัสบดี, 14 พฤษภาคม 2020
          ม.อ.ปัตตานี และ บริษัทยางโอตานิ ร่วมกับ ประธานชุมชนหัวตลาด ชุมชนคลองช้าง และชุมชนอาเนาะซูงา... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ทหารนาวิกโยธิน ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนสมาชิกกลุ่มศิลป...
พฤหัสบดี, 14 พฤษภาคม 2020
          หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน และพบปะ สมาชิกกลุ่มศิลปาชีพทอผ้าบ้านละเวง,... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
Songkhla Army Barber บริการตัดผม (ฟรี) ให้ประชาชน
พฤหัสบดี, 14 พฤษภาคม 2020
          หน่วยเฉพาะกิจสงขลา ร่วมกิจกรรมสังคมพหุวัฒนธรรม... อ่านเพิ่มเติม...

บทความประชาสัมพันธ์ กอ.รมน.ภาค ๔ สน.

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
prev
next
News image

เขียนโดย : ไชนะ  อูมา          นโยบายการเปลี่ยนถังแก๊สเหล็กให้เป็นถังแก๊สคอมโพสิตในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคมใต้...

อาทิตย์, 16 มิถุนายน 2019

อ่านเพิ่มเติม..
News image

เรียบเรียงโดย/มัสเตาะฯ          “พื้นที่ไม่สงบ ยาเสพติดไม่หมด เราจะพัฒนาพื้นที่ ได้อย่างไร” นับตั้งแต่วันประกาศนโยบ...

อาทิตย์, 16 มิถุนายน 2019

อ่านเพิ่มเติม..
News image

โดย วรวลัญช์ เคนธ์ผาพงศ์         “ทหารพราน” เมื่อได้ยินชื่อนี้ หลายคนคงนึกถึงภาพของชายฉกรรจ์ สวมใส่เครื่องแบบสีดำพร้อมอา...

อาทิตย์, 16 มิถุนายน 2019

อ่านเพิ่มเติม..
News image

โดย รุสนี  สายหยุด            ​“สังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัย ปราศจากเงื่อนไขความรุนแรง วิถีชีวิตของท...

อาทิตย์, 16 มิถุนายน 2019

อ่านเพิ่มเติม..
News image

     ความหมาย “พระราชพิธีบรมราชาภิเษก” จากองค์ความรู้ใน จุลสารการจัดองค์ความรู้ สำนักพระราชวัง กล่าวไว้ว่า คือ พระราชพิธีสำคัญในการประกอบพระ...

อังคาร, 30 เมษายน 2019

อ่านเพิ่มเติม..
News image

ตอนที่ ๖๗ : รวมพลังขจัดยาเสพติด... คืนสุขสู่ครอบครัวพี่น้องชาว จชต.           ยาเสพติด ภัยร้ายที่ทำลาย “คน” ทำลายคว...

อาทิตย์, 10 มีนาคม 2019

อ่านเพิ่มเติม..
News image

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานบัตรอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๒  มีข้อความลายพระราชหัตถ์พระราชทานว่า           “ส.ค.ส. ๒๕๖๒ ...

อังคาร, 8 มกราคม 2019

อ่านเพิ่มเติม..
News image

บทความพิเศษ  “กองทัพเคียงคู่ประชาชน” ตอนที่ ๖๔ :  บริหารใจ ความยิ่งใหญ่สู่... สันติสุข     ในสภาวะความวุ่นวายสับสนที่เกิดขึ้นมากมา...

อาทิตย์, 2 ธันวาคม 2018

อ่านเพิ่มเติม..

บทความพิเศษ  “กองทัพเคียงคู่ประชาชน” ตอนที่ ๖๒ : การศึกษา “เกราะความคิด” มรดกชีวิตสู่ความสุขสบาย         &nbs...

พฤหัสบดี, 1 พฤศจิกายน 2018

อ่านเพิ่มเติม..

บทความพิเศษ  “กองทัพเคียงคู่ประชาชน” ตอนที่ ๖๑ : ข่าวลือ...หนึ่งในภัยคุกคาม “ความสุข” ในสังคม จชต.“ความสุข”  มักถูกคุกคามด้วย “การกระทำ” ฉันใด...&nbs...

พฤหัสบดี, 1 พฤศจิกายน 2018

อ่านเพิ่มเติม..

บทความพิเศษ  “กองทัพเคียงคู่ประชาชน” ตอนที่ ๖๐ : เงามารร้าย... สิ่งไม่ควรมองข้ามในสถานการณ์ที่ดูเสมือน “ภาวะปกติ”     การพัฒนา หรือเรี...

พฤหัสบดี, 1 พฤศจิกายน 2018

อ่านเพิ่มเติม..
News image

บทความพิเศษ  “กองทัพเคียงคู่ประชาชน” ตอนที่ ๕๙ : สร้างสุขให้ชีวิตด้วย “ทางสายกลาง และความจริงอันประเสริฐแห่ง อริยสัจ ๔” “สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็น...

พฤหัสบดี, 1 พฤศจิกายน 2018

อ่านเพิ่มเติม..
News image

บทความพิเศษ  “กองทัพเคียงคู่ประชาชน” ตอนที่ ๕๘ :  “น้ำพระราชหฤทัย” พลังใจยิ่งใหญ่ สู่ความแข็งแกร่งของพสกนิกรชาวไทย"ด้วยความรัก และ ห่วงใย ขอเป็นกำลัง...

พฤหัสบดี, 1 พฤศจิกายน 2018

อ่านเพิ่มเติม..
News image

บทความพิเศษ  “กองทัพเคียงคู่ประชาชน”     ตอนที่  ๕๗              ...

พุธ, 31 ตุลาคม 2018

อ่านเพิ่มเติม..
News image

บทความพิเศษ “กองทัพเคียงคู่ประชาชน” ตอนที่ ๖๓ : สันติชน ยุค ไทยแลนด์ ๔.๐๐     “ไทยแลนด์ ๔.๐๐”  เชื่อว่าทุกคนต่างคุ้นหูพอสมควรเพราะนั่นค...

ศุกร์, 26 ตุลาคม 2018

อ่านเพิ่มเติม..
News image

    โดยกรมวิชาการเกษตร  มอบสารชีวภัณฑ์ให้กลุ่มเกษตรกร จ.ยะลา แก้ปัญหาของโรคเหี่ยวของกล้วยหิน ในพื้นที่ เมื่อ 28 มี.ค. 2561 ศูนย์วิจัยและพัฒน...

จันทร์, 25 มิถุนายน 2018

อ่านเพิ่มเติม..
News image

บทความพิเศษ  “กองทัพเคียงคู่ประชาชน”ตอนที่ ๕๕ :  “เข้าใจเนื้อแท้ทุกชีวิต ด้วยหลักธรรมอัศจรรย์ วันวิสาขบูชา”        ...

อังคาร, 19 มิถุนายน 2018

อ่านเพิ่มเติม..
News image

บทความพิเศษ  “กองทัพเคียงคู่ประชาชน”ตอนที่ ๕๔ :  “อัต-ตักวา” แก่นแท้ของอิสลาม สู่รากฐาน “สันติสุข”      หนทางแห่ง “ความสงบสุข” ของ...

พฤหัสบดี, 7 มิถุนายน 2018

อ่านเพิ่มเติม..
News image

บทความพิเศษ  “กองทัพเคียงคู่ประชาชน”ตอนที่  ๕๓ :  บทเรียนรู้ “การกระทำ  ความเปราะบาง และเงื่อนไขเพิ่ม ”      ในเรื่องราว...

พุธ, 30 พฤษภาคม 2018

อ่านเพิ่มเติม..
News image

บทความพิเศษ  “กองทัพเคียงคู่ประชาชน” ตอนที่ ๕๒ : “ความรุนแรง” กับคำถามว่า ทำไม...?โดย  ศูนย์ประชาสัมพันธ์  กอ.รมน.ภาค ๔ สน.“ทำไม??? ต้องยุติการใ...

ศุกร์, 20 เมษายน 2018

อ่านเพิ่มเติม..
News image

บทความพิเศษ  “กองทัพเคียงคู่ประชาชน”ตอนที่ ๕๑ : “ทองแท้ไม่กลัวไฟ...ขอใจสู้” ประชาร่วมรัฐก้าวสู่ สันติสุข        &nb...

ศุกร์, 30 มีนาคม 2018

อ่านเพิ่มเติม..
News image

บทความพิเศษ  “กองทัพเคียงคู่ประชาชน” ตอนที่ ๕๐ : “เล่าเก่า  กับแก้วใบใหม่...ยังไง ก็คงเดิม”     ตำนานเรื่องราว “เล่าเก่า” ซ้ำๆ ผ่...

พุธ, 21 มีนาคม 2018

อ่านเพิ่มเติม..
News image

บทความพิเศษ “กองทัพเคียงคู่ประชาชน” ตอนที่ ๔๙ : เสี้ยวนาที...เปลี่ยนชีวิต     ในอดีตเกือบทุกมุมโลกแห่งการต่อสู้ด้วยการใช้ความรุนแรงที่เกิดขึ...

พฤหัสบดี, 15 มีนาคม 2018

อ่านเพิ่มเติม..
News image

บทความพิเศษ  “กองทัพเคียงคู่ประชาชน”ตอนที่ ๔๘ : “ยางลบความคิด” : ใช้ความจริงที่ถูกต้องเพื่อปกป้องสันติสุข     ในสถานการณ์ความไม่สงบพื้น...

จันทร์, 12 กุมภาพันธ์ 2018

อ่านเพิ่มเติม..
News image

บทความพิเศษ  “กองทัพเคียงคู่ประชาชน”ตอนที่ ๔๖ : พรปีใหม่พระราชทาน “พลังใจ” สุดแสนยิ่งใหญ่ในใจชาว จชต.      สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทา...

จันทร์, 8 มกราคม 2018

อ่านเพิ่มเติม..
News image

บทความพิเศษ  “กองทัพเคียงคู่ประชาชน” ตอนที่ ๔๕  “เปลี่ยนความคิด” กับเรื่องราวที่เกิดขึ้น ๑ ปี ใน จชต.         ...

อาทิตย์, 31 ธันวาคม 2017

อ่านเพิ่มเติม..
News image

บทความพิเศษ  “กองทัพเคียงคู่ประชาชน”ตอนที่ ๔๓ :  สิทธิมนุษยชน...ดาบสองคม “จะสรรสร้างหรือทำลายประเทศชาติ”     “สิทธิมนุษยชน” หรือ H...

พฤหัสบดี, 14 ธันวาคม 2017

อ่านเพิ่มเติม..
News image

บทความพิเศษ “กองทัพเคียงคู่ประชาชน” ตอนที่  ๔๒ : “สันติสุข ไม่แบ่งแยก” คือแก่นแท้ในความต้องการของพี่น้องประชาชน       &...

จันทร์, 27 พฤศจิกายน 2017

อ่านเพิ่มเติม..
News image

บทความพิเศษ  “กองทัพเคียงคู่ประชาชน” ตอนที่  ๔๑ : แผนที่ชีวิตตามคำพ่อ “ทำความดี รู้รักสามัคคี ไม่แบ่งแยก”     หมื่นล้าน “คำพ่อสอน...

พฤหัสบดี, 16 พฤศจิกายน 2017

อ่านเพิ่มเติม..
News image

บทความพิเศษ  “กองทัพเคียงคู่ประชาชน” ตอนที่  ๓๙ : เตรียมพร้อมร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รัชกาลที่ ๙      สมเด็จพระเจ้...

อังคาร, 24 ตุลาคม 2017

อ่านเพิ่มเติม..
News image

บทความพิเศษ  “กองทัพเคียงคู่ประชาชน” ตอนที่ ๓๘ ประชาร่วมรัฐหลอมใจ ร่วมบุญใหญ่  สู่สามัคคี      ย่ำเข้าสู่วันขึ้น  ๑๕  ค...

จันทร์, 16 ตุลาคม 2017

อ่านเพิ่มเติม..
News image

บทความพิเศษ  “กองทัพเคียงคู่ประชาชน” ตอนที่  ๓๗  ชาวโลกร่วมถวายราชสดุดีแสดงความอาลัย รัชกาลที่ ๙      “เราจะครองแผ่นดินโดยธร...

อาทิตย์, 8 ตุลาคม 2017

อ่านเพิ่มเติม..
News image

บทความพิเศษ  “กองทัพเคียงคู่ประชาชน” ตอนที่  ๓๕  สาระน่ารู้กับ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” หรือ “บัตรคนจน”     ระบบ  “รัฐสวั...

พุธ, 13 กันยายน 2017

อ่านเพิ่มเติม..
News image

บทความพิเศษ  “กองทัพเคียงคู่ประชาชน” ตอนที่  ๓๔  เกษตรยั่งยืน “ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี”     การพัฒนาภาคการเกษตรถือได...

พุธ, 6 กันยายน 2017

อ่านเพิ่มเติม..
News image

บทความพิเศษ  “กองทัพเคียงคู่ประชาชน” ตอนที่  ๓๓  กด Like กด Share โพสต์ อย่างไรให้พ้น “คุก”       ปัจจุบันความเจริญก้...

ศุกร์, 1 กันยายน 2017

อ่านเพิ่มเติม..
News image

บทความพิเศษ  “กองทัพเคียงคู่ประชาชน” ตอนที่  ๓๒ “ปะการังเทียม” สร้างบ้านเพื่อปลาพลิกฟื้นสมดุลทางธรรมชาติ     การรณรงค์เรียกร้องให...

อังคาร, 29 สิงหาคม 2017

อ่านเพิ่มเติม..
News image

บทความพิเศษ  “กองทัพเคียงคู่ประชาชน”ตอนที่  ๓๐  ประชาพร้อมรัฐ รวมพลัง สกัดกั้น “คาร์บอมส์     ข่าวการสกัดกั้นเหตุ “คาร์บอมส์”...

จันทร์, 21 สิงหาคม 2017

อ่านเพิ่มเติม..
News image

บทความพิเศษ  “กองทัพเคียงคู่ประชาชน” ตอนที่  ๒๘  สืบสานตำนาน  “เข้าพรรษา หลองตอก ชาวใต้”     หากใครที่เดินทางมาภาคใต้แล...

อังคาร, 18 กรกฏาคม 2017

อ่านเพิ่มเติม..
News image

บทความพิเศษ  “ กองทัพเคียงคู่ประชาชน ” ตอนที่  ๒๗  เข้าพรรษา “สร้างบุญ สร้างใจ สร้างสุข สู่สังคม”     เมื่อถึงวันแรม ๑ ค่ำ เ...

ศุกร์, 14 กรกฏาคม 2017

อ่านเพิ่มเติม..
News image

บทความพิเศษ  “กองทัพเคียงคู่ประชาชน” ตอนที่  ๒๖  ยุคสงครามข่าวสาร “มุมกลับ” ที่สังคมต้องระวัง     ความเจริญทางเทคโนโลยีและสิ...

ศุกร์, 14 กรกฏาคม 2017

อ่านเพิ่มเติม..
News image

บทความพิเศษ  “กองทัพเคียงคู่ประชาชน” ตอนที่  ๒๕  “เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน”     ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ส่วนใหญ่แต...

ศุกร์, 14 กรกฏาคม 2017

อ่านเพิ่มเติม..
News image

บทความพิเศษ  “ กองทัพเคียงคู่ประชาชน ” ตอนที่  ๒๔  ศรัทธาแห่งหัวใจที่บริสุทธิ์ สู่การยุติความรุนแรง      ภายใต้กลิ่นไอแห่งกา...

อังคาร, 27 มิถุนายน 2017

อ่านเพิ่มเติม..
News image

บทความพิเศษ  “ กองทัพเคียงคู่ประชาชน ” ตอนที่  ๒๓  ประชารัฐร่วมใจ ปกป้องภัยมาตุภูมิ          &...

อังคาร, 20 มิถุนายน 2017

อ่านเพิ่มเติม..
News image

บทความพิเศษ “กองทัพเคียงคู่ประชาชน” ตอนที่  ๒๒  ความเหมือนบนความแตกต่าง             ...

เสาร์, 17 มิถุนายน 2017

อ่านเพิ่มเติม..
News image

บทความพิเศษ “กองทัพเคียงคู่ประชาชน” ตอนที่ ๒๑ ถังแก๊สหุงต้มคอมโพสิต “ถังรุ่นใหม่ เบา แรง ไม่เป็นสนิม”          ...

พฤหัสบดี, 15 มิถุนายน 2017

อ่านเพิ่มเติม..
News image

บทความพิเศษ “กองทัพเคียงคู่ประชาชน” ตอนที่  ๒๐  เดือนรอมฎอน “เดือนแห่งความบริสุทธิ์อันประเสริฐ”     หลังจากผ่านวันที่ ๑ ของเดือนซ...

พฤหัสบดี, 8 มิถุนายน 2017

อ่านเพิ่มเติม..
News image

บทความพิเศษ  “กองทัพเคียงคู่ประชาชน” ตอนที่  ๑๙  มนต์เสน่ห์เบตง ๔ : “ เบตง ประตูชัยสุดชายแดนใต้ ก้าวสู่  AEC ”      “เม...

อังคาร, 6 มิถุนายน 2017

อ่านเพิ่มเติม..
News image

บทความพิเศษ “กองทัพเคียงคู่ประชาชน” ตอนที่ ๑๘  มนต์เสน่ห์ เบตง ๓ : สนามบินเบตง “ เนรมิตฝัน สู่วันที่เป็นจริง ”      “อำเภอเบตง” ดินแดน...

อังคาร, 6 มิถุนายน 2017

อ่านเพิ่มเติม..
News image

บทความพิเศษ “กองทัพเคียงคู่ประชาชน” ตอนที่ ๑๕ มนต์เสน่ห์ เบตง ๒ : เมืองต้นแบบ “หมู่บ้านปลากือเล๊าะห์”      “ปลากือเล๊าะห์” คำนี้ทำให้คนทั่วไ...

ศุกร์, 5 พฤษภาคม 2017

อ่านเพิ่มเติม..
News image

บทความพิเศษ “กองทัพเคียงคู่ประชาชน” ตอนที่ ๑๖ ผนึกกำลังประชาชน สร้างความเข้มแข็งสู่สันติสุข จชต.          เหตุการณ์ความไม่สงบ...

ศุกร์, 5 พฤษภาคม 2017

อ่านเพิ่มเติม..
News image

บทความพิเศษ “กองทัพเคียงคู่ประชาชน” ตอนที่  ๘ Grand  Mufti  เยือน จชต.     ในห้วงต้นเดือนเมษายน  ๒๕๖๐ นี้  นับว่าเ...

พฤหัสบดี, 30 มีนาคม 2017

อ่านเพิ่มเติม..
News image

บทความพิเศษ “กองทัพเคียงคู่ประชาชน” ตอนที่ ๕  ธารน้ำใจช่วยผู้ประสบอุทกภัยชาว จชต.     เมื่อวันที่ ๑๒  ม.ค.๒๕๖๐ ที่ผ่านมา สมเด็จพระ...

ศุกร์, 10 มีนาคม 2017

อ่านเพิ่มเติม..
News image

บทความพิเศษ “กองทัพเคียงคู่ประชาชน” ตอนที่ ๔ ประชารัฐร่วมใจ ฟื้นฟูภัยหลังน้ำลด     สถานการณ์น้ำท่วมใหญ่ในภาคใต้ห้วงที่ผ่านมานั้น ด้วยความห่ว...

พฤหัสบดี, 9 กุมภาพันธ์ 2017

อ่านเพิ่มเติม..
News image

บทความพิเศษ “กองทัพเคียงคู่ประชาชน” ตอน  “ ชป.กร. ฟื้นฟูช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ”     อุทกภัยน้ำท่วมที่เกิดขึ้นทางภาคใต้ของประเทศไทยตั...

พุธ, 8 กุมภาพันธ์ 2017

อ่านเพิ่มเติม..
News image

บทความพิเศษ “กองทัพเคียงคู่ประชาชน” ตอน  ทหารของประชาชน “สดุดี ผู้พันบอมบ์”     ท่ามกลางกระแสข่าวการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท...

จันทร์, 6 กุมภาพันธ์ 2017

อ่านเพิ่มเติม..
News image

บทความพิเศษ  “กองทัพเคียงคู่ประชาชน”     เมื่อกล่าวถึง “กรุงชิง” ผืนป่าบนเทือกเขาหลวง จ.นครศรีธรรมราช สถานที่อันมีมนต์เสน่ห์แห่งความงาม...

อาทิตย์, 29 มกราคม 2017

อ่านเพิ่มเติม..
News image

ติวข้น ค้นฝัน นำเด็ก จชต. สู่รั้วมหาลัย      ช่วงเดือนมีนาคมถึงกลางเดือนพฤษภาคม เป็นห้วงที่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศกำลังสอบเพื่...

จันทร์, 27 เมษายน 2015

อ่านเพิ่มเติม..
News image

ศาสนากับความละเอียดอ่อนในการแก้ปัญหา จชต.  จากเหตุการณ์คนร้ายพร้อมอาวุธสงครามหลบเข้าไปในบ้านของประชาชนที่ตั้งอยู่ในบริเวณโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม (ปอเนา...

อาทิตย์, 29 มีนาคม 2015

อ่านเพิ่มเติม..
News image

การขับเคลื่อนงานพัฒนาใน จชต. """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""     นอกจาก “ทุ่งยางแดงโมเดล” แบบอย่างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้า...

พฤหัสบดี, 26 กุมภาพันธ์ 2015

อ่านเพิ่มเติม..
News image

     “กำปงตักวา”      การสร้างชุมชนเข้มแข็ง เป็นหนึ่งในนโยบายและยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ นอกจากความเข้มแข...

เสาร์, 24 มกราคม 2015

อ่านเพิ่มเติม..
News image

ฮาบีบ อูมัร บินฮาฟิซ กับแบบอย่างท่านศาสดา     นับเป็นปรากฏการณ์สำคัญเมื่อพี่น้องชาวมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวนนับพันแห่แหนต้อนรับ ท่าน ...

จันทร์, 22 ธันวาคม 2014

อ่านเพิ่มเติม..
News image

คืนวิถีชีวิต คืนวัฒนธรรม คืนความสุขสู่ชายแดนใต้     ปิดฉากด้วยรอยยิ้มและความสุขสนุกสนานกันทั่วหน้าสำหรับชาวจังหวัดยะลา หลังเสร็จสิ้นงาน “มหก...

อาทิตย์, 31 สิงหาคม 2014

อ่านเพิ่มเติม..
News image

ละหมาดฮายัต หนึ่งในวิถีมุสลิม      นับเป็นประวัติศาสตร์อีกหน้าหนึ่ง เมื่อผู้นำศาสนาอิสลาม อุลามาอ พร้อมประชาชนชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาค...

ศุกร์, 25 กรกฏาคม 2014

อ่านเพิ่มเติม..
News image

โต๊ะแนแบ กับบทบาทแก้ปัญหา จชต.     “โต๊ะแนแบ” เป็นคำมลายูถิ่นหมายถึง ผู้ใหญ่บ้าน คำว่า“แนแบ”มาจากคำไทยว่า “นายบ้าน”ส่วนกำนันเรียกกันว่า“โต๊ะ...

ศุกร์, 25 กรกฏาคม 2014

อ่านเพิ่มเติม..
News image

วันเข้าพรรษา   “บุคคลแม้จะงดงามด้วยเครื่องประดับอันมีค่า ก็ยังไม่งามเท่าผู้มีศีลเป็นอาภรณ์” คำทางพุทธศาสนา ที่เปรียบเทียบคุณค่าความงามอันเป็นรูปธ...

เสาร์, 12 กรกฏาคม 2014

อ่านเพิ่มเติม..
News image

๒ ศาสนา สร้างศรัทธา สู่สันติสุข      เดือนรอมฏอน หรือ“เดือนปอซอ”ตามชื่อเรียกของชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นเดือนแห่งการถือศีลอดตาม...

เสาร์, 28 มิถุนายน 2014

อ่านเพิ่มเติม..
News image

ก้าวต่อไปกับการแก้ปัญหา จชต.     ภารกิจด้านความมั่นคงของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภา...

จันทร์, 16 มิถุนายน 2014

อ่านเพิ่มเติม..
News image

ยาเสพติด ไฟใต้ และภัยแทรกซ้อน     หลังจาก พลโท วลิต โรจนภักดี ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔/ผู้อำนวยการศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะ ยา...

ศุกร์, 6 มิถุนายน 2014

อ่านเพิ่มเติม..
News image

บาดแผลที่บันนังกูแว     บ้านบันนังกูแว กลายเป็นที่รู้จักและกล่าวถึงของคนจำนวนมาก เนื่องจากเป็นหมู่บ้านที่เกิดเหตุรุนแรงสะเทือนขวัญติดต่อกันบ...

ศุกร์, 9 พฤษภาคม 2014

อ่านเพิ่มเติม..
News image

นายอับดลฮาลีม เตะหมัดหมะ ผู้รายงานตัวตามมาตรา ๒๑ รายที่ ๕          นับเป็นรายที่ ๕ ของผู้ต้องหาคดีความมั่นคงที่เข้าร่วม...

เสาร์, 3 พฤษภาคม 2014

อ่านเพิ่มเติม..
News image

ก้าวข้ามความรุนแรง ก้าวสู่ความมั่นคง  ย่างก้าวปีที่ ๑๑ ที่กลุ่มขบวนการก่อเหตุสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้  พร้อมๆ กับการแก้ปัญ...

เสาร์, 3 พฤษภาคม 2014

อ่านเพิ่มเติม..
News image

นักข่าวเยาวชน จชต.      สำเร็จลุล่วงด้วยความเรียบร้อยทั้ง ๔ รุ่น สำหรับการอบรมโครงการฝึกผู้ประกาศข่าวและจัดรายการวิทยุเยาวชน ของศูนย์ปร...

พุธ, 26 มีนาคม 2014

อ่านเพิ่มเติม..
News image

ปริศนามัสยิด ๓๐๐ ปี     มีคำทางโบราณคดีกล่าวว่า“อิฐก้อนเดียวสามารถอธิบายประวัติศาสตร์ได้นับพันปี”สะท้อนให้เห็นคุณค่าความสำคัญของโบราณวัตถุหรือโบร...

ศุกร์, 21 มีนาคม 2014

อ่านเพิ่มเติม..
News image

     “เกียรติศักดิ์นักรบประชาชน”     ทหารพราน คือกำลังประชาชนชุดดำปฏิบัติการในรูปแบบกึ่งทหาร อาสาเข้ามาเพื่อช่วยเหลือราช...

อาทิตย์, 16 มีนาคม 2014

อ่านเพิ่มเติม..
News image

พิทักษ์บูโด...พิทักษ์ประชาชน     กล่าวได้ว่า เขาบูโด คือขุนเขาแห่งตำนานการต่อสู้ระหว่างกลุ่มโจรกับเจ้าหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีเรื...

อังคาร, 11 มีนาคม 2014

อ่านเพิ่มเติม..
 • ปอเนาะญาลันนันบารู

  ปอเนาะญาลันนันบารู     ทุกครั้งที่ได้เปิดเวทีประชาคมหมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ นอกจากปัญหาการก่อความไม่สงบแล้ว ปัญหาที่ชาวบ

 • พระศรีศากยมุนีพุทธโคดม

  พระศรีศากยมุนีพุทธโคดม     ณ ยอดเขาพระศรีศากยมุนีพุทธโคดม (เขาตูม) ภายในค่ายสิรินธร เราจะเห็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ปางมารวิชัยทรงเครื่องจักรพรรด