ผอ.รมน.ภาค ๔ ตรวจเยี่ยมศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงขนาดเล็กและชมรมญาลันนันบารู
 

        พันเอก บรรพต พูลเพียร หัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า เปิดเผยว่า วันนี้ (๑๗ มิ.ย.๕๓) เวลา ๐๙.๐๐ น. พลโท พิเชษฐ์ วิสัยจร แม่ทัพภาคที่ ๔/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ พร้อมด้วย พลเอก ปัญญา รอดเชื้อ ที่ปรึกษากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า และคณะกองฝ่ายเสนาธิการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงขนาดเล็ก และชมรมญาลันนันบารู หมู่ที่ ๖ บ้านมาแบ ตำบลบาราเฮาะ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โดยมี พลตรี จีระศักดิ์ ชมประสพ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ให้การต้อนรับ โดย แม่ทัพภาคที่ ๔/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ได้กล่าวทักทายผู้นำชุมชนและประชาชน รวมทั้งมอบเงินเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด ตามโครงการญาลันนันบารูให้กับหน่วย จากนั้นได้เยี่ยมชมศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง และรับมอบผลผลิตทางการเกษตรของสมาชิกภายในศูนย์ฯ เป็นที่ระลึก


        ต่อมาในเวลา ๑๐.๓๐ น. พลโท พิเชษฐ์ วิสัยจร แม่ทัพภาคที่ ๔/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ พร้อมคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงขนาดเล็ก และชมมรมญาลันนันบารู บ้านล่องควน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา โดยมี พลตรี สุภัช วิชิตการ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสงขลา, นายอำเภอสะบ้าย้อย, ข้าราชการในพื้นที่, ผู้นำชุมชน, พี่น้องประชาชนในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ แม่ทัพภาคที่ ๔/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ได้มอบเงินสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด ตามโครงการญาลันนันบารูให้กับหน่วย และเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านล่องควนพร้อมทั้งมอบเงินให้จำนวนหนึ่ง


        ก่อนที่จะเดินทางต่อไปยังโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เพื่อเยี่ยม ว่าที่ ร้อยตรี นิติกานต์ อุตระ พนักงาน ของบริษัท เจริญโภคภันฑ์ อาหาร จำกัด (มหาชน) ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนทำร้าย โดยได้มอบกระเช้าและเงินจำนวนหนึ่ง พร้อมทั้งกล่าวให้กำลังใจกับญาติ ก่อนเดินทางกลับ

 
     
     กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า / กองบัญชาการผสม พลเรือน ตำรวจ ทหาร  
ค่ายสิรินธร  ต.เขาตูม  อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160