กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ร่วมสนับสนุนการแข่งขันชกมวยไทย - มวยสากลสมัครเล่นรุ่นจิ๋ว ตามโครงการมวยดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิค

        พันเอก บรรพต พูลเพียร หัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค ๔ ส่วนหน้า เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ที่สนามมวยชั่วคราวโรงเรียนเทศบาล ๑ อ.เมือง จ.นราธิวาส พล.ต.สนอง บุญซื่อ เสนาธิการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า และคณะ ได้เดินทางไปเป็นประธานเปิดการแข่งขันชกมวยไทย - มวยสากลสมัครเล่นรุ่นจิ๋ว ตามโครงการมวยดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิค ซึ่งชมรมแทนคุณแผ่นดินเพื่อกีฬามวยจัดขึ้น โดยการสนับสนุนจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า

      พล.ต.สนอง บุญซื่อ เสนาธิการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า กล่าวว่า โครงการมวย ดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิค โดยการสนับสนุนของกองอำนวยรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทย ให้เยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ออกกำลังกาย ห่างไกลยาเสพติด โดยใช้กีฬามวยเป็นสื่อ และเป็นการส่งเสริมกิจกรรมความสามัคคี โดยกำหนดให้จังหวัดนราธิวาสเป็นจังหวัดนำร่อง และได้มีการแต่งตั้งผู้ฝึกสอนกีฬามวยจากหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ จำนวน ๒๖ ค่ายมวย

 

 

 
     
     
     กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า / กองบัญชาการผสม พลเรือน ตำรวจ ทหาร  
ค่ายสิรินธร  ต.เขาตูม  อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160