กอ.รมน.ภาค 4 สน. ร่วมกับ กรมประชาสัมพันธ์ จัดนิทรรศการแสดงผลงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 14 จังหวัดภาคใต้ ระหว่างวันที่ 1 – 9 มิถุนายน 2554 ณ สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา    <<< ขอเชิญเยาวชน นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมประกวดบทความชิงเงินรางวัล ภายใต้หัวข้อ “ในหลวงกับเยาวชน” ส่งผลงานได้ที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด ทั้ง 14 จังหวัดภาคใต้ สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กอ.รมน.ภาค 4 สน. หมายเลขโทรศัพท์ 073 – 262689, 073 – 262575 หรือที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดใน 14 จังหวัดภาคใต้ ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2554