การจัดแสดงนิทรรศการผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ ๑๔ จังหวัดภาคใต้
 
 
     ขอเชิญ เยาวชน นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมประกวดบทความชิงเงินรางวัล ภายใต้หัวข้อ “ในหลวงกับเยาวชน”
       ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดนิทรรศการผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 
       โครงการจัดนิทรรศการผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ ๑๔ จังหวัดภาคใต้