โครงการฝายห้วยน้ำแก้วอันเนื่องมาจากพระราชดำริ(กิจกรรมระบบส่งน้ำ) บ้านห้วยน้ำแก้ว หมู่ที่ 6 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
LINK เพิ่มเติม โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกระบี่