โครงการอาคารอัดน้ำห้วยหอยพร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านบุรีรัมย์ หมู่ที่ 1 ตำบลในวงใต้ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
LINK เพิ่มเติม โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดระนอง