โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านปูยุดอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านปูยุด หมู่ที่ 8 ตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
โครงการอ่างเก็บน้ำคลองพวนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ(กิจกรรมระบบส่งน้ำ) บ้านควนเหมืองรู หมู่ที่ 8 ตำบลฉาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
โครงการฝายจะโหนงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านปลายเหมือง หมู่ที่ 7 ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
LINK เพิ่มเติม โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสงขลา