โครงการก่อสร้างอาคารอัดน้ำห้วยอินทนิลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ที่ 8 ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
โครงการก่อสร้างอาคารอัดน้ำคลองกลางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านคลองกลาง หมู่ที่ 15 ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
โครงการฝายคลองปังหวานอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านท่าแพ หมู่ที่ 4 ตำบลปังหวาน อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร
โครงการทำนบดินคลองกระโจมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านหินกูบ หมู่ที่ 3 ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
LINK เพิ่มเติม โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัด ชุมพร