หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 ระดมเจ้าหน้าที่ร่วมตัดเย็บหน้ากากอนามัยส่งมอบให้กับนักเรียนในพื้นที่

90

     ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 ลงพื้นที่แจกหน้ากากอนามัย รวมทั้งผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ทำความสะอาดให้กับน้องๆนักเรียน ต้อนรับเปิดเทอม วิถีใหม่  New Normal” ในพื้นที่อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างเจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนในพื้นที่ นอกจากนี้ กำลังพลกองร้อยป่าภูเขา หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48  ได้ร่วมดูแลอำนวยความสะดวกแก่คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน  ณ  โรงเรียนราชพัฒนา หมู่ที่ 6 บ้านปิเหล็งเหนือ ตำบลมะรือโบออก นราธิวาส และ หมู่ที่ 7 บ้านโคกสะตอ ตำบลสุไหงปาดี อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส
ทั้งนี้ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 ได้จัดกำลังทหารพรานหญิงทำการตัดเย็บหน้ากากอนามัยแบบผ้าเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชน โดยที่ผ่านมาได้แจกจ่ายไปแล้วกว่า 10,000 ชิ้น รวมทั้งยังได้แจกจ่ายผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเจลแอลกอฮอล์อย่างต่อเนื่อง และในปัจจุบันแม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19จะคลี่คลาย  หากแต่ทุกคนยังต้องปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ การ์ดไม่ตก เพื่อป้องกันอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มนักเรียนซึ่งหลังจากที่กระทรวงศึกษาธิการได้มีกำหนดเปิดโรงเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 พร้อมกันทั่วประเทศ Back to Healthy school  “โรงเรียนสุขภาพดี นักเรียนมีความสุข” หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพราน 48 จึงได้เร่งจัดทำหน้ากากอนามัย พร้อมออกแจกจ่ายให้กับนักเรียนในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อสนับสนุนการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรน่า 2019 อีกด้วย