ทหารพรานวางปืน จับมัดกล้า ช่วยเหลือชาวบ้านที่ตาแกะ ในการเพาะปลูกข้าวที่ นาข้าวในพื้นที่ ตำบลตาแกะ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

131

       หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 ร่วมกับ ประชาชนในพื้นที่ ถอนต้นกล้าที่หว่านไว้สำหรับทำนาดำ อายุประมาณ 1 เดือนเศษ ขนาดพอดีในการนำไปปักดำ โดยได้เร่งถอนต้นกล้าตลอดทั้งวันแล้วจะนำไปปักดำภายในศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง วัดกุสาวดี ตำบลตาแกะ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ในการเพาะปลูกข้าว ซึ่งเป็นวิถีชีวิตของเกษตรกรไทย สร้างความประทับใจ ให้กับประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก

       สำหรับการทำนาดำนั้น ในปัจจุบันนี้เริ่มทำกันน้อย เนื่องจากต้องใช้เวลาและแรงงานมากกว่าการทำนาแบบอื่น แต่ชาวนาหลายคนยังแบ่งพื้นที่ทำนาไว้ทำนาดำ เพราะการทำนาดำจะให้ผลผลิตสูง และยังดูแลง่ายอีกด้วย ทาง หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการอนุรักษ์การทำนา จึงได้จัดกำลังลังพลเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ในการเพาะปลูกข้าว ซึ่งเป็นวิถีชีวิตของเกษตรกรไทย

   

ทหารมีไว้ทำไม

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่42

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า