กิจกรรม เยี่ยมทหารใหม่ รุ่นปี 2563 ผลัดที่ 2 ตามนโยบายของกองทัพบก

32

        พันโท ปองพล  สุทธิเบญจกุล ผู้บังคับกองพันพันทหารปืนใหญ่ที่ 105 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 5 พร้อมผู้ฝึกทหารใหม่ และครูฝึกได้ให้การต้อนรับ ครอบครัวรวมถึงเครือญาติของน้องทหารใหม่โดยได้เยี่ยมชมการฝึกของลูกหลานพร้อมชมการแสดง การยิงปืนฉับพลัน และ มวยไชยา ซึ่งเป็นการแสดงที่ได้จัดเตรียมไว้ให้แก่ครอบครัวและญาติๆที่มาในวันนี้ ให้ได้เห็นและสัมผัสถึงการเปลี่ยนแปลง ทั้งด้านร่างกาย บุคลิกภาพ และสุขภาพที่ดีขึ้น

        ภายใต้นโยบายการดูแลทหารใหม่ยังคงเป็นไปตามมาตรฐานเดิม คือ การฝึกตามแนวทางพลทหารต้นแบบ เน้นพัฒนาสมรรถภาพร่างกายควบคู่ไปกับความรู้ทักษะทางทหาร อุดมการณ์รักชาติ จิตอาสา และสิ่งสำคัญคือ กิจกรรมในวันนี้เป็นไปตามมาตรการป้องกัน COVID-19 ตามมาตรฐานสาธารณสุข และนโยบายวินัยทหารต้าน COVID-19 ทุกประการ และทางหน่วยขอให้ความมั่นใจแก่ ครอบครัวและญาติทุกคนว่าทุกหน่วยทหารในพื้นที่ กองทัพภาคที่4 จะดูแลน้องทหารใหม่ทุกนายอย่างดีที่สุดในทุกๆด้าน เสมือนน้องคนเล็กของกองทัพบก เพราะ เราคือ ”ครอบครัวเดียวกัน”

ครอบครัวกองทัพบก

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่4

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า