กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา  ร่วมก่อสร้างระเบียงรอบสถูปเจดีย์หลวงพ่อหนอน จังหวัดปัตตานี ที่ เขามะรวด เจดีย์หลวงพ่อทวดหนอน หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านกลาง อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

24

       หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 โดย ฝ่ายกิจการพลเรือน พร้อมด้วย กองร้อยทหารพรานในพื้นที่ อำเภอปะนาเระ อำเภอยะหริ่ง อำเภอมายอ, กำลังพลจิตอาสา ร่วมกับ ผู้นำท้องที่, ผู้นำท้องถิ่น, ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.), อาสารักษาหมู่บ้าน (อรบ.), และประชาชนจิตอาสา

   

        “เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา ร่วมกันพัฒนา ขนหิน ดิน ทราย และเทคาน เพื่อก่อสร้างระเบียงรอบสถูปเจดีย์หลวงพ่อหนอน เพื่อเป็นการร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และสร้างความรัก ความสามัคคี ในชุมชนและท้องถิ่น

        สำหรับเจดีย์หลวงพ่อทวดหนอน เขามะรวด เป็นที่เคารพศรัทธาของชาวบ้านในพื้นที่อำเภอปะนาเระจังหวัดปัตตานีเป็นอย่างมากเพราะหลวงพ่อทวดหนอนเป็นพระเถระเก่าแก่ เป็นผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ และเป็นตำนานของเขามะรวดมาตั้งแต่สมัยโบราณ ซึ่งในทุกวันเสาร์จะมีชาวบ้านปะนาเระช่วยกันขนหินดินทราย และวัสดุก่อสร้างขึ้นมาพัฒนาเจดีย์และสถานที่โดยรอบ โดยมีหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 ซึ่งเป็นหน่วยทหารที่ดูแลรับผิดชอบพื้นที่ ให้การสนับสนุนกำลังพลและช่วยในการก่อสร้างรวมถึงพัฒนาพื้นที่ แสดงให้เห็นถึงพลังศรัทธาและความรักความสามัคคีของคนในพื้นที่แห่งนี้ได้เป็นอย่างดี

จิตอาสาพัฒนา

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่42

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า