ดูแลใส่ใจกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ เพราะเราคือ..ครอบครัวเดียวกัน

40

ประธานสมาคมแม่บ้าน กองทัพบกสาขา กองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บ จากเหตุการณ์สนธิกำลังร่วม 3 ฝ่าย บังคับใช้กฎหมายเข้าติดตามพิสูจน์ทราบเป้าหมายยาเสพติด ในพื้นที่ บ้านราวอ หมูที่ 1 ตำบลดอน อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งปัจจุบันได้เข้ารับการรักษาอาการที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จำนวน 2 นาย ประกอบด้วย พันตรี ประเทือง  พุศลพงษ์ ผู้ับังคับกองร้อยทหารพรานที่ 4215 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 ได้รับบาดเจ็บบริเวณท้ายทอยด้านซ้ายทะลุกกหูซ้าย และ อาสาสมัครทหารพราน สำราญ  มานุ้ย เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 ที่ได้รับบาดเจ็บบริเวณ ถุงอัณฑะ, โคนขาซ้าย และบริเวณช่องท้องน้อยทะลุหลัง ซึ่งทั้งกำลังพลทั้ง 2 นาย อาการดีขึ้นโดยลำดับ

ทั้งนี้ ประธานสมาคมแม่บ้าน กองทัพบกสาขา กองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้ ยังได้พูดคุยให้กำลังใจ พร้อมทั้งมอบกระเช้าและเงินช่วยเหลือให้กับกำลังพล และครอบครัว เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ

ส่วนผู้ป่วยและญาติ รู้สึกซาบซึ้งประทับใจและเป็นขวัญกำลังใจเป็นอย่างยิ่ง กองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ได้เล็งเห็นคุณค่าของผู้บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ และได้มาเยี่ยมในวันนี้ทำให้มีกำลังใจ ที่จะต่อสู้กับอาการบาดเจ็บและจะรักษาร่างกายให้แข็งแรงในเร็ววัน เพื่อกลับไปปฏิบัติหน้าที่ให้เต็มกำลังความสามารถต่อไป