พบปะทำความเข้าใจ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา และประชาชน ในพื้นที่อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

66

     เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม2563 เวลา 17.40 น. พลตรี ศานติ  ศกุนตนาค ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5 / ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสงขลา ลงพื้นที่พบปะทำความเข้าใจ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา และประชาชน ในพื้นที่อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

     โดยขอความร่วมมือในการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการแจ้งข้อมูลการลักลอบขนยาเสพติด, การลักลอบขนสินค้าหนีภาษี, แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย การลักลอบตัดไม้ทำลายป่า รวมทั้งขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน การระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 และมาตรการเฝ้าระวังในห้วงเทศกาลลอยกระทง

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า