หน่วยเฉพาะกิจสงขลา ย้ำเจ้าหน้าที่พร้อมดูแล สร้างความอุ่นใจ ลอยกระทง ปี 63 สืบสานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น

57

     เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม2563 เวลา 16.00 น. ที่ สถานีตำรวจภูธรอำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา พลตรีศานติ ศกุนตนาค ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสงขลา ตรวจเยี่ยมติดตาม​แผนการรักษาความปลอดภัยช่วงวันลอยกระทง ประจำปี 2563  เน้นย้ำให้บูรณาการกำลังทุกฝ่ายตามมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่จัดงาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด โดยให้ดำเนินการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป รวมทั้งมาตรการเพิ่มเติมในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุกับผู้ที่มาร่วมงานลอยกระทง โดยเพิ่มเติมอุปกรณ์ในการช่วยเหลือที่จำเป็น โดยมี  พลตำรวจเอกสุวโรจน์ ลุมหวิทยานนท์  รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา, ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสงขลา 40, ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง และส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

     จากนั้นได้ ลงพื้นที่ตรวจการเตรียมการตามมาตรการรักษาความปลอดภัย ณ  ศาลาทวดสะบ้าย้อย บริเวณริมแม่น้ำสวนสาธารณะเทศบาลตำบลสะบ้าย้อย เพื่อตรวจเยี่ยมสถานที่และเตรียมความพร้อมของการจัดงานวันลอยกระทง ก่อนจะเดินทางไปยังศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยอำเภอสะบ้าย้อย เพื่อตรวจสอบและเตรียมความพร้อมของยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ และไปตรวจดูการทำงานของระบบกล้องวงจรปิด ของศูนย์กล้องวงจรปิด CCTV เทศบาลสะบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา โดยกำชับเรื่องการเฝ้าระวังบุคคลต้องสงสัย และพื้นที่ล่อแหลม รวมทั้งการประสานงาน กรณีเกิดเหตุในพื้นที่ หรือตรวจพบบุคคลเฝ้าระวังหรือสิ่งของต้องสงสัย

 

     พลตรีศานติ ศกุนตนาค ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสงขลา กล่าวว่า ปีนี้การจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ในพื้นที่ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา มีพื้นที่รับผิดชอบจำนวน 40 จุด ซึ่ง พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้สั่งให้ลงติดตามการเตรียมความพร้อมของการจัดงานประเพณีลอยกระทงในปีนี้อย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างความอุ่นใจให้แก่ประชาชนได้สืบสานประเพณีอย่างปลอดภัย  โดยเน้นการประสานความร่วมมือระหว่างทหาร ตำรวจ พลเรือน และประชาชนในพื้นที่ เพื่อดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในช่วงเทศกาลลอยกระทงในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 วันนี้ฟังมาตรการต่าง ๆ แล้วก็ขอให้ประชาชนได้มั่นใจว่าอำเภอสะบ้าย้อยจะสามารถดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนได้เป็นอย่างดี เจ้าหน้าที่ทุกนายมีการเตรียมการและมีความพร้อมอย่างเต็มที่ เพื่อให้พี่น้องประชาชนมาร่วมประเพณีวันลอยกระทงได้อย่างมีความสุข

     ต่อมาในช่วงเย็น พลตรี ศานติ ได้ไปตรวจเยี่ยมพร้อมมอบสิ่งของให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ บริเวณจุดตรวจป้อมน้ำค้าง  จุดตรวจป้อมหูกวาง และ ชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ ของหน่วยเฉพาะกิจ สงขลา 40 อ.สะบ้าย้อย   โดยนำความห่วงใยของแม่ทัพภาคที่ 4 มากล่าวกับเจ้าหน้าที่ทุกคน และให้ปฏิบัติตามนโยบายของแม่ทัพภาคที่ 4 ในการดูแลพื้นที่ รวมถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยในช่วงลอยกระทงสร้างความมั่นใจ อุ่นใจ และเป็นที่พึ่งของประชาชน

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า