“สุขใจที่ได้ทำ” ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ-ผู้ป่วยติดเตียง

47

     เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563 พันเอก โชคชัย  ขวัญพิชิต  ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์จังหวัดชายแดนใต้ พร้อมด้วย นายอำเภอจะแนะ เป็นประธานในกิจกรรมโครงการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ ตำบลดุซงญอ เพื่อดูแลสุขภาพสุขอนามัยผู้สูงอายุ และให้ความรู้กับประชาชนด้านการสาธารณสุข โดย องค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการแพทย์จังหวัดชายแดนใต้ ส่วนแยก นราธิวาส และหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 49 ร่วมกันจัดขึ้น โดยการลงพื้นที่พบปะพัฒนาสัมพันธ์เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนในพื้นที่ และตรวจสุขภาพให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่

     นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวยังได้ขยายผล โดยการลงพื้นที่หมู่ที่ 5, หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 1 ตำบลดุซงญอ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส เพื่อตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ และพบปะประชาชนในพื้นที่ พร้อมทั้งได้มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับผู้ป่วยติดเตียงอีกด้วย

     ทั้งนี้ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 49 สนับสนุนบูธน้ำสมุนไพรและขนม ในการร่วมกิจกรรม และมีประชาชนผู้สูงอายุมาตรวจสุขภาพและใช้บริการ จำนวน 505 คน

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า