แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธาน ทอดกฐินประจำปี พัฒนาวัดนาทวี สืบทอดประเพณีทางพระพุทธศาสนา

51

     วันที่ (25 ตุลาคม 2563 เวลา 14.30 น.) พลโท เกรียงไกร  ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เดินทางเป็นประธาน ในพิธีทอดกฐินประจำปี 2563 ที่กองทัพภาคที่ 4 ได้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้มีจิตและกำลังศรัทธา ถวายปัจจัยสมทบทุนเพื่อนำไปบูรณะทำนุบำรุงศาสนสถาน พัฒนาวัดนาทวีให้เป็นจุดศูนย์รวมจิตใจ ของพี่น้องประชาชนไทยพุทธในพื้นที่ ทั้งยังเป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามทางพระพุทธศาสนาอีกด้วย โดยมีข้าราชการทหาร ครอบครัวกำลังพลกองทัพภาคที่ 4 ผู้มีจิตศรัทธา และพุทธศาสนิกชนในพื้นที่นาทวี จังหวัดสงขลา และใกล้เคียง ร่วมพิธี และถวายปัจจัย โดยมียอดปัจจัยในการทำบุญรวมทั้งสิ้น 1,146,740 บาท

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า