ประชาชนชาวยะลา พร้อมใจ ร่วมกิจกรรม“ รวมพล มวลชน คนรักสถาบัน ”

86

     วันนี้ ( 24 ตุลาคม 2563 ) เวลา 14.00 น. ที่ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดยะลา  อำเภอเมือง จังหวัดยะลา​ ประชาชนชาวจังหวัดยะลา พร้อมใจกันสวมเสื้อเหลือง ร่วมกิจกรรม “ รวมพล มวลชน คนรักสถาบัน ” เพื่อแสดงความรัก ความสามัคคี ที่ประชาชนในพื้นที่มีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  พร้อมทั้งกล่าวปฏิญาณตนและร่วมร้องเพลงชาติไทย เพื่อแสดงจุดยืนปกป้อง และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์   โดยมีองค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติและเศรษฐกิจพอเพียง (เสื้อเขียว) , เครือข่ายพยาบาลรักบ้านเกิด, เครือข่ายญาลันนันบารู, และโฆษกชาวบ้าน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

     นายชานนท์ เจะหะมะ ตัวเเทนเครือข่ายมวลชน “รวมพล มวลชน คนรักสถาบัน” กล่าวว่า เราพร้อมที่จะปกป้องสถาบัน เราเข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็น ขอยืนยันว่าคนในจังหวัดยะลากว่า 500,000 คน  พร้อมที่จะปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์  เราเคารพรัฐธรรมนูญ ประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข วันนี้เรามาร่วมกันแสดงพลัง หลังจากนี้เราจะกระจายสร้างความเข้าใจให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ เราไม่อยากจะตกเป็นเครื่องมือใคร วันนี้ขอยืนยันว่าเราคิดเอง และทำเองทุกอย่าง

     ทั้งนี้ ประชาชนชาวยะลาที่เข้าร่วมกิจกรรม  ได้ร่วมปฏิญาณตนแสดงจุดยืนในความจงรักภักดี ปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  โดยมีข้อความว่า จากการชุมนุมของกลุ่มบุคคลที่ออกมากระทำในลักษณะ ดูหมิ่นแสดงความอาฆาตมาดร้าย ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีเจตนาที่จะบ่อนทำลาย และล้มล้างสถาบันอันเป็นที่รักและเทิดทูนยิ่งของปวงชนชาวไทย การกระทำดังกล่าว เป็นสิ่งที่มิบังควรอย่างยิ่ง เกิดการกระทบกระเทือนต่อจิตใจ ต่อความรู้สึกของปวงชนชาวไทย ถือเป็นการเหยียบย่ำหัวใจของเหล่าพสกนิกรผู้เปี่ยมล้มด้วยความจงรักภักดี ต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และสร้างความแตกแยกในสังคมไทยโดยรวม ขอเรียกร้องให้กลุ่มบุคคลดังกล่าว ยุติการกระทำอันไม่สมควรโดยเร็ว พวกเราชาวจังหวัดยะลาในฐานะราษฎร ซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข ขอประกาศจุดยืน จะเป็นพลังในการปกป้อง ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ แสดงออกถึงความจงรักกักดี พร้อมดำเนินการทุกวิถีทาง ในอันที่จะสร้างความรู้รักสามัคคี เพื่อปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ การมารวมพลังกันในครั้งนี้ จึงเป็นการแสดงออกซึ่งการรวมใจ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวยะลา

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า