พลเอกณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก/ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กองกำลังเทพสตรีและเจ้าหน้าที่หน่วยทหารจังหวัดระนอง

94

     เมื่อ 24 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. พลเอกณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก นำคณะผู้บังคับบัญชาชั้นสูงเดินทางไปยังกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนแยก 1 ค่ายรัตนรังสรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานตามสายงาน ผลการปฏิบัติงานความรับผิดชอบตามแนวชายแดนทั้งทางบกและทางทะเล ที่มีชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านฝั่งเมียนมาร์ โดยมีพลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 4 และพลตรีศานติ ศกุนตนาค ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5 ผู้บัญชาการกองกำลังเทพสตรีให้การต้อนรับ

     พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ได้เข้ารับฟังบรรยายสรุปจากคณะทำงานของกองกำลังเทพสตรี และหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 25 ในภารกิจการดำเนินงานความรับผิดชอบความมั่นคงตามแนวชายแดน ด้านไทยเมียนมาร์ ในเขตพื้นที่จังหวัดชุมพร และจังหวัดระนอง และด้านไทยมาเลเซียในเขตพื้นที่จังหวัดสตูล สงขลา ยะลา และนราธิวาส ที่มีกรมทหารราบที่ 5 เป็นผู้รับผิดชอบ ในการเฝ้าตรวจและป้องกันชายแดนทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ เพื่อป้องกันการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบบริเวณแนวชายแดน รวมไปถึงการตั้งจุดตรวจจุดสกัดบนเส้นทางที่ล่อแหลมต่อการกระทำผิด โดยในขณะนี้สถานการณ์ปัจจุบันตามพื้นที่แนวชายแดนไทย-เมียนมาร์ และไทยมาเลเซีย ยังคงคุมเข้มเฝ้าระวังการเข้ามาโดยผิดกฎหมายของแรงงานของประเทศเพื่อนบ้าน และมาตรการควบคุมการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 โดยการวางกำลังชุดเฝ้าตรวจชายแดน และกำลังจากชุดปฏิบัติการจรยุทธ โดยบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน รวมไปถึงเครือข่ายภาคประชาชนให้สร้างความตระหนักรู้ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคและเป็นตัวอย่างที่ดีแก่พี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่อง

     โดยผู้บัญชาการทหารบกได้กล่าวขอบคุณกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถในห้วงที่ผ่านมา จนทำให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิค 19 มีสถิติภาพรวมในประเทศดีขึ้น แต่ก็ไม่น่าไว้วางใจเพราะยังมีการติดเชื้อของประเทศเพื่อนบ้านทั้งเมียนมาร์ และมาเลเซียอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้พื้นที่ในจังหวัดระนองจะมีแนวชายแดนติดกับเกาะสองของประเทศเมียนมาร์ และมีผู้ติดเชื้อเพียงแค่ 3 ราย ยังถือว่าน้อย แต่ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 4 โดยกองกำลังเทพสตรี และเจ้าหน้าที่ทุกนายยังคงต้องคุมเข้มมาตรการป้องกัน และเฝ้าระวังการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายตามแนวชายแดนด้วยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ลาดตระเวนเฝ้าตรวจด้วยการนำเทคโนโลยีที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งกล้อง CCTV ระบบตรวจการจราจรและเฝ้าระวังทางน้ำ (เรดาร์) ทั้งกลางวันและกลางคืนให้สามารถสกัดกั้นสิ่งผิดกฎหมายทุกรูปแบบที่จะเข้ามายังราชอาณาจักร และเมื่อสถานการณ์ ต่างประเทศเพื่อนบ้านดีขึ้น อาจเป็นไปได้ว่า จะใช้พื้นที่และแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดระนอง เปิดให้มีการผ่อนคลายรับนักท่องเที่ยว เช่นเดียวกับภูเก็ตและสมุย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่จะคุมช่องโหว่ ในการรักษามาตรการป้องกันการแพร่ระบาด และความพร้อมของจังหวัดได้มากแค่ไหน ขอให้ยังคงความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานด้านการข่าว โดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดนที่จะต้องทำงานร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน ขณะที่ในเรื่องของการกระทำผิดกฎหมาย เจ้าหน้าที่ต้องเฝ้าระวังคุมเข้ม ลาดตระเวนทั้งทางบกทางเรือ ตามจุดเสี่ยงจุดล่อแหลม โดยใช้มาตรการงานข่าวให้เป็นประโยชน์ ดำเนินการต่อผู้กระทำผิดกฎหมายทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ด้วยการตัดต้นตอของขบวนการนำพา ปัญหายาเสพติด รวมไปถึงการช่วยเหลือและดูแลประชาชนในทุกรูปแบบ ขอให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกำลังพลจะต้องไม่ไปสร้างเงื่อนไขให้กับสังคม รวมถึงต้องไม่เกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพลในพื้นที่

     จากนั้นผู้บัญชาการทหารบกได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กำลังพลชุดเฝ้าตรวจชายแดนที่ 4105 ฐานปฏิบัติการบ้านน้ำทุ่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานพร้อมตรวจเยี่ยมท่าข้ามทางธรรมชาติตามลำน้ำกระบุรี ที่เคยพบว่ามีการกระทำผิดกฎหมายในพื้นที่ โดยกำชับให้เจ้าหน้าที่ตรึงกำลังอย่างเข้มแข็งไม่ให้มีการลักลอบกระทำผิดกฎหมายบริเวณดังกล่าวอีก ต่อจากนั้นผู้บัญชาการทหารบกได้เดินทางต่อไปยัง ท่าเทียบเรือแกรนด์อันดามัน ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง เพื่อขึ้นเรือตรวจการ ของกรมศุลกากรจังหวัดระนอง และตำรวจน้ำ ตรวจภูมิประเทศทางน้ำบริเวณเกาะ 3 เกาะได้แก่ เกาะหลาม เกาะคัน และเกาะขี้นก ก่อนเดินทางต่อไปยังจุดตรวจ เกาะสะระณีย์ เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและรับฟังบรรยายสรุป ตลอดจนมอบขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานด้วยความเข้มแข็ง ควบคุมพื้นที่ รักษาความมั่นคงปลอดภัยตามแนวชายแดนต่อไป

ศูนย์​ประชา​สัมพันธ์กอ​งอำน​ว​ย​การ​รักษา​ค​วาม​มั่นคง​ภายใน​ภาค​4​ส่วนหน้า