แม่ทัพภาคที่ 4 ร่วมกิจกรรม “วันปิยมหาราช” 23 ตุลาคม 2563

59

     วันนี้ (23 ตุลาคม 2563) เวลา 08.50 น. พลโท เกรียงไกร  ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 พร้อมด้วย คุณคนึงนิตย์  ศรีรักษ์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองทัพภาคที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยมี นายไกรศร  วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธาน  ณ  หอประชุมเมืองนครศรีธรรมราช อำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช ในพิธีประกอบไปด้วยการวางพวงมาลา และถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ จากส่วนราชการ ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน เพื่อเทิดพระเกียรติ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย อย่างพร้อมเพรียง

     ต่อมา พลโท เกรียงไกร  ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ภายใต้ชื่องานว่า “ปณิธานความดี ทำดีเพื่อชาติเริ่มได้ที่ใจเรา” โดยมี นายไกรศร  วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานในพิธี ได้นำคณะจิตอาสา ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระราชินี ก่อนนำกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เพื่อแสดงความจงรักภักดี แสดงพลังรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ อย่างพร้อมเพียง

     สำหรับกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ในวันนี้เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้น เพื่อพัฒนาสวนสาธารณะ แสดงออกถึงความจงรักภักดี และความรักสามัคคีของพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่า ในวันสำคัญของชาติ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า